نقص یا تحریف قرآن

در کنکاش در متن قران میشود فهمید که خیلی از سوره ها ناقص هستند و به همین دلیل میتوان فهمید که تمامی قرآن در اختیار ما نیست.

برای اثبات این ادعا مثالی را از خود قران میاوریم :

وَ إِذْ قُلْنَا لَکَ إِن َّ رَبکَ أَحَاطَ بِالناسِ وَمَا جَعَلْنَا الر ُّؤیا التِی أَرَینَاكَ إِلا َّ فِتْنَۀً للناسِ وَ الشجَرَةَ الْمَلْعُونَۀَ فِی القرآن وَنُخَو ِّفُهُمْ فَمَا یزِیدُهُمْ إِلا َّ طُغْیانًا کَبِیرًا ﴿سوره اسرا  ۱۷، آیه ۶۰﴾

ترجمه : «به یاد آور زمانی را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد (و از وضعشان کاملا آگاه است) ما آن رؤیائی را به تو نشان دادیم فقط براي آزمایش مردم بود، همچنین شجره ملعونه را که در قرآن ذکر کرده ایم، ما آنها را تخویف (و انذار) میکنیم اما جز بر طغیانشان افزوده نمیشود». (ترجمه مکارم شیرازي) Continue reading “نقص یا تحریف قرآن”

مفعول بودن (لواط كار) عُمر خليفه دوم

خلاصه متن عربى حديث :

عن محمد بن سيرين قال قال عمر بن الخطاب مَا بَقِيَ فِيهِ شَيئٍ مِن أَمرِ الجَاهِلِيَّۀ إِلاّ أَنِّي لَستُ أُبَالِ إِلي أَيِّ النَّاسِ نکحتُ وَ أَيِّهِم أَنکَحتُ.

 

ترجمهروايت است از اسحاق بن يوسف الازرق و محمد بن عبد الله انصاري و هوذة بن خليفة كه گفتند : Continue reading “مفعول بودن (لواط كار) عُمر خليفه دوم”