آیا باید به این عقاید احترام گذاشت ؟؟

با توجه به اینکه زمانی که از دین اسلام انتقادی میشود یا در موردی سوالی میشود و مسلمانان و اسلامگرایان با لحنی حق به جانب آن نقد را بی احترامی به عقایدشان تلقی کرده و مساله احترام به عقاید را پیش میکشند, توجه شما را به روایاتی جلب میکنم که در مهمترین کتب مسلمانان و خصوصا شیعیان آورده شده واین روایات از زبان بزرگان این دین بیان شده اند. قضاوت در مورد این روایات ومغلطه احترام به عقاید از طرف مسلمانان را به خوانندگان محترم این سایت واگذار میکنم. Continue reading “آیا باید به این عقاید احترام گذاشت ؟؟”

از على آموز يك جرعه ادب

در كتاب بسيار معروف بحارالأنوار از علامه مجلسى حديثى وجود دارد درباره برخورد امام على با زنى كه وى را قاتل عزيزانش خطاب ميكند:

متن عربى حديث: ١٠٠٣ – ختص: أحمد بن محمد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد [من أصحابنا] منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا سمعناه يقول: جاءت امرأة متنقبة وأمير المؤمنين عليه السلام على المنبر، وقد قتل أخاها وأباها فقالت: هذا قاتل الأحبة. فنظر إليها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا سلفع يا جرية يا بذية يا متكبرة، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء، يا التي على هنها شئ بين مدلى. Continue reading “از على آموز يك جرعه ادب”