شهادتین در اسلام

يكی از  اولین شروط يك فرد برای اسلام اوردن ادای اين عبارات است
 أشهـد أن لا إله الا الله .. وأشهـد ان محمدا رسـول الله
كه ترجمه ان ميشود:
” شهادت می دهم که هیچ خدایی بجز الله نیست.

” و شهادت میدهم که محمّد فرستاده الله است. Continue reading “شهادتین در اسلام”