پيامبر اسلام و بى خبرى از روزه گرفتن يهوديان

ماه رمضان یکی از ماه های سال عربی قبل از ظهور اسلام بود، وقتى كه اسلام آمد، محمد چیزی در مورد روزه ماه رمضان نميدانست.
همچنين در مورد زکات نيز سخنی به میان نیاورد تا اینکه وى، پس از سیزده سال اقامت در مکه بدون روزه گرفتن یا صحبت در مورد آن طى شده بود به مدینه نقل مکان کرد(فرار كرد).
هنگامی که وى به مدينه رسید و با یهودیان درآمیخت، فهمید که يهوديان روز عاشورا را روزه ميگيرند(روز دهم ماه محرم)، از آنها در مورد این امر عجیب پرسید. Continue reading “پيامبر اسلام و بى خبرى از روزه گرفتن يهوديان”

آيا بايد كل ماه رمضان را روزه گرفت

آيا بايد كل ماه رمضان را روزه گرفت و بدن خود را در معرض هزاران بيمارى و مشكل قرار داد؟
آيا در قرآن كه كتاب مرجع مسلمانان است به روزه يك ماهه توصيه شده است يا اينكه اين فقيهان مسلمان هستند كه اين موضوع را به خورد مسلمانان داده اند؟

در متنى كه سایتها و رسانه های منتسب به حوزه آورده اند, آيات ١٨٣ تا ١٨٦ از سوره بقره را آورده اند و به اين آيات براى اثبات روزه ٣٠ روزه يا همان ماه كامل استناد كرده اند. Continue reading “آيا بايد كل ماه رمضان را روزه گرفت”