اشکان سال

Print Friendly, PDF & Email

محمد  ابن عبدالله آغازگر جنگ 

اغلب مسلمانان این چنین فکر می کنند که عربستان و به ویژه مکه در دوران قبل از اسلام سرزمینی پر از هرج و مرج و بی نظمی بود و بیشتر مردمان ساکن مکه همیشه در جنگ به سر می بردند و این اسلام بود که توانست به این فلاکت پایان دهد .
البته با نگاه به تاریخ می بینیم اینچنین نبوده از زمان تولد محمد ابن عبدالله تا به قدرت رسیدن وی دو تا سه جنگ صورت گرفت که می توان به جنگ فجار که البته وی در آن شرکت داشت اشاره کرد (۱)
در تواریخ مهم اسلام برای نمونه واقدی ، ابن هشام ، ابن سعد ، که به زندگی محمد ابن عبدالله پرداخته و به روزگار اعراب قبل از وی اشاره کردند ، هیچ بندی پیدا نمی شود که در مکه شخصی به بت کسی اهانت کند یا قبیله ای به بت قبیله ی دیگر تعرض کند. قبایل مکه با تمام تمایزی که از نظر باوری و اعتقادی داشتند هیچ گاه برای باور و اعتقاد مذهبی خویش شمشیر برنکشیدند و مایه ی نابودی کسی نشدند. ولی اگر جستار تاریخی را از زمان بعث محمد ابن عبدالله بررسی کنیم می بینیم این محمد بود که با دشنام گویی اهانت و بدگویی از بت های اعراب باعث برهم زدن آرامش ساکنین مکه شد. زمانی که او دست از دعوت پنهانی می کشد و به دعوت آشکار روی می اورد ، بعضی روز ها به بازار مکه می رفته و با اهانت به بت های اعراب قصد ابراز دین اسلام به نامسلمانان را داشت.
ابن هشام گزارش می دهد “”اشراف قریش گفتند رنجی که از این[محمد] به خود دیده ایم هرگز پیش از این از کسی به ما نرسید است . او ما را بی خرد تلقی می کند به نیاکان ما دشنام می دهد به آیین ما عیب می گیرد و پیوند اجتماعی ما را گسسته است و به خدایان ما دشنام می دهد”‘ (۲)
بد زبانی و خوار داشتن بت ها برای ساکنین مکه موقعیت تازه ای بود . آنها برای چاره اندیشی به پیش ابوطالب رفتند و گفتن که بین ایشان و محمد داوری کند ولی فایده ای در بر نداشت (۳) و کوشش کردند با محمد به در دوستی و همیاری درآیند ولی او دست از بدگویی و بد زبانی بر نمی داشت . از این رو بود که نامسلمانان قریش به دشمنان محمد بدل شدند. ولی این دشمنی را کسی جز خود محمد ایجاد و پایه گذاری نکرد. البته این سبک ابراز دین با قدرت گرفتن محمد از سطح زبانی گذشت و با خشونت و بی رحمی همراه شد و تا به امروز در بین پیروان محمد ابن عبدالله ادامه دارد.

۱_سیرت النبوی ابن هشام برگردان مسعود انصاری جلد۱ برگ ۱۹۹

۲_سیرت النبوی ابن هشام برگردان مسعود انصاری جلد نخست برگ ۳۸۰ ( بنگرید طبقات جلد نخست برگ ۱۸۹ به منتهی الامال قمی جلد نخست و همچنین بنگرید به طبری جلد سوم )

۳_همان برگ ۳۸۳

اشکان سال
۸ / ۲۰۱۶