آيا امام حسين ناقص الخلقه بود؟؟

همانطور كه ميدانيد كتاب اصول كافى معتبرترين كتاب شيعيان بعد از قرآن مى باشد و بنا بر قولى به تاييد امام زمان نيز رسيده و وجه تسميه اين كتاب نيز همين صحت احاديث و روايات آن است.
اما در جلد اول اين كتاب روايتى وجود دارد كه شرح انرا در اين نوشتار خواهيد خواند.

ثقة الاسلام كلينى صاحب كتاب كافى در روايتى اورده است كه امام سوم شيعيان Continue reading “آيا امام حسين ناقص الخلقه بود؟؟”

Views: 3611