اعراب قبل از اسلام چه چیزی را میپرستیدند؟

دين اعراب قبل از ظهور محمد چه بود؟
براي اسلامگرايان اين موضوع كاملا مسجل و حتمى است كه در قرن ششم ميلادى در صحراى حجاز “محمد ابن عبدالله” در سن چهل سالگى به پيامبرى رسيده و با دريافت وحى از سوى الله، مردم عرب را به توحيد و خداپرستى فرا خوانده.

مسلمانان درباره اينكه مردم زمان محمد, چه دين و آئينى داشته اند و چه كسى را ميپرستيدند نيز متفق القول هستند كه آنها بت هايى را كه با دست خود ساخته بودند را مي پرستيدند و اعتقادى به خداى يگانه نداشتند و در واقع دچار شرك شده بودند و در جهالت و نادانى كامل به سر ميبردند. Continue reading “اعراب قبل از اسلام چه چیزی را میپرستیدند؟”