ادعای مضحك قرآن درباره رعد و برق

 

مسلمانان همیشه ادعا می کنند که قرآن جامع همه علوم, از ازل تا به ابد است و هيچ سئوالى نيست كه قرآن آنرا بى پاسخ گذاشته باشد.
اسلامگرايان نوين و مفسرين جديد قرآن سعی و تلاش زيادى ميكنند كه کشفیات علمی جدید را به قرآن نسبت داده و از آن بعنوان اعجاز علمی قرآن نام ببرند. Continue reading “ادعای مضحك قرآن درباره رعد و برق”