منابع قرآن ٥

در ادامه بخش چهارم و تاثير اشعار دوران جاهلى بر ايات قرآن، در اين قسمت بخشهايى از شعرهاى دوره ى جاهلى (قبل از اسلام) كه دارای مفاهيم و كلمات و حتى جملات مشابه قرآنند را ذكر می‌كنيم.[۱]

این اشعار نشان می‌دهند كه محمد تا چه حد تحت تأثير محيطش بوده و مطالبی که به خدا نسبت میدهد و ان را وحى ميداند را از آنجا اقتباس كرده است.

خطابه ها و اشعار هم ارز با سوره‌هاى قرآن Continue reading “منابع قرآن ٥”

Views: 1804