رد ادعاى اعجاز اثر انگشت در قرآن

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺮﺡ ﺁﯾﻪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.
 ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮاردى ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ:
آيه ٤ سوره قيامة: ﺑَﻠَﻰ ﻗَﺎﺩِﺭِﻳﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻥ ﻧُّﺴَﻮِّﻱَ ﺑَﻨَﺎﻧَﻪُ

ترجمه:  ﺑﻠﻪ ! ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﻥ ( ﺳﺎﺧﺘﻦ ) ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ. Continue reading “رد ادعاى اعجاز اثر انگشت در قرآن”

 مثالهاى عجيب و كودكانه قرآن 

 

قرآن در بعضی موارد برای بيان مقصود خود، از روش «مثل زدن» كمك گرفته است. اما بسيارى از مثل‌هاى قرآنى نامفهوم و لذا غيرقابل استفاده‌اند و در بسيارى از آنها قياس مع‌الفارق صورت گرفته و معلوم نيست كه چه نتيجه‌اى از آنها ميتوان گرفت. پيش از پرداختن به نمونه‌هايى از مثل‌هاى قرآنى، دو نكته را يادآور ميشويم: Continue reading ” مثالهاى عجيب و كودكانه قرآن “