آيا پيامبر اسلام سرپا ادرار ميكرد؟؟

بارها شنیده اید که روحانیون مسلمان بر روی منابر از فواید آمیزه های اسلام و احکام اسلامی و علمی بودن این آمیزه ها برای ما گفته اند.
یکی ازین موارد, ادرار کردن در حالت نشسته است. ولی با کنکاش در منابع اسلامی به روایتی بر میخوریم که هیچگاه از زبان روحانیون مسلمان نشنیده و نخواهید شنید.
در این مقاله ۳ روایت مختلف در مورد سرپا ادرار کردن کسی می آوریم که به گفته اسلامگرایان کاملترین انسانی بوده که تا کنون پا بر روی این کره خاکی گذاشته. Continue reading “آيا پيامبر اسلام سرپا ادرار ميكرد؟؟”