رد پيش بينى قرآن در سوره كوثر

در ادامه رد ادعاهاى قرآن درباره پيش بينی‌ها و معجزات، به سوره كوثر برمی‌خوريم كه در آن شخصى به محمد، لقب ابتر(بى‌بته يا مقطوع النسل) می‌دهد و محمد پس از مدتى اين سوره بسيار كوچك را بعنوان پاسخ ارائه ميدهد.
در اين سوره گفته شده كه ما به تو كوثر را عطا كرديم و مخاطب( شخصى كه محمد را تمسخر كرده بود) خودش ابتر و مقطوع‌النسل است. البته اسلامگرايان به زيركى معناى كلمه ابتر را نداشتن فرزند پسر، تعريف كرده‌اند. Continue reading “رد پيش بينى قرآن در سوره كوثر”

رد پیش بینی قرآن در مورد شکست روم از ایران

بارها شنیده ایم که اسلامگرایان در مورد معجزات و مطالب شگفت انگیز قرآن, در سایتها و کتابهایشان مینویسند و با پر و بال دادن به آنها, یکی از دلایل الهی بودن قرآن را همین مطالب میدانند. در این متن به یکی از این مورد میپردازیم که اسلامگرایان با استناد به آیات ۲ تا ۴ سوره روم, ادعا میکنند که قرآن هم در اینمورد پیشگویی کرده و هم به یک نکته علمی بسیار شگفت انگیز اشاره کرده است. Continue reading “رد پیش بینی قرآن در مورد شکست روم از ایران”