امام صادق: خورشید در چشمه گل آلود غروب میکند

Print Friendly, PDF & Email

زنديقی از امام صادق سئوال كرد: درباره خورشيد به من بگو، كجا غروب مي­كند؟
آن حضرت در پاسخ فرمود: وقتی خورشيد غروب می‌كند و از گنبد آسمان به زير می‌آيد، فلك آن را همچنان بالا می‌برد تا به جايگاه طلوعش برساند. يعنی خورشيد در چشمه گل آلودی غروب می‌كند سپس زمين را می‌شكافد و به مطلع خود باز می‌گردد. پس در زير عرش به سجده مي­افتد تا اذن طلوع بگيرد و هر روز نورش با نور جديدی جايگزين می‌شود.
گفت: كرسی بزرگتر است يا عرش؟ فرمود: به جز عرش، هر چيزی كه خدا خلق كرده است در درون كرسی قرار دارد. عرش بزرگتر از آن است كه كرسی، آن را احاطه كند. گفت: آيا روز را پيش از شب خلق كرده است؟
فرمود: بله، روز را پيش از شب خلق كرده است، خورشيد را پيش از ماه و زمين را پيش از آسمان. زمين را بر پشت ماهی و ماهی را در آب و آب را در دل صخره­‌ای توخالی و صخره را بر شانه يك فرشته و فرشته را بر روی خاك و خاك را بر روی باد عقيم و باد را بر روی هوا قرار داد و هوا توسط قدرت (خداوند) كنترل مي­شود و در زير باد عقيم، چيزی جز هوا و تاريكی وجود ندارد و در ورای آن پهناوری و تنگی و چيزی كه به وهم درآيد، نيست. سپس خداوند كرسی را خلق كرد و آسمان­ها و زمين را در درون آن قرار داد. كرسی از هر چيزی كه خلق شده است، بزرگتر است. سپس عرش را خلق كرد و آن را بزرگتر از كرسی قرار داد.

منبع:

کتاب احتجاج صفحه ۳۵۱

توضیحی مختصر در مورد کتاب احتجاج:
نویسنده آن، ابومنصور شیخ احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی از محدثین موثق و علمای بزرگ نیمه اول قرن ششم هجری قمری است. این کتاب، محاجات و مناظرات پیغمبر اسلام و ائمه شیعه و استدلال‌های برخی از اصحاب ائمه در برابر مخالفان و افراد مختلف و پیروان ادیان غیر اسلامی، نسبت به اصول و فروع دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است. همچنین برخی از مکاتبات امام زمان که در زمان غیبت صغری از طریق نواب ایشان بوده و نیز ذکر توقیعاتی از ناحیه مقدسه به بعضی از علما، در قسمت آخر، درج شده‌است. نام دیگر «احتجاج» «الاحتجاج علی اهل اللجاج» است که ظاهراً ساخته دیگران می‌باشد و در خطبه مولف نیامده‌ است.

2 thoughts on “امام صادق: خورشید در چشمه گل آلود غروب میکند

  1. با تشکر به نظر من بسیاری ازین مسایل و اظهار نظرها در قدما بوده است زیرا جواب خیلی از مسایلی که در قرآن بدان اشاره شده را با فهم و تجربه وعلوم روز خود تفسیر و اجتهاد میکرده اندتلنگری به علما که فهم بعضی از مسایل توسط قرآن در هر دوره ای میتواند متفاوت باشد

دیدگاهتان را بنویسید