قرآن و آیات نامفهوم

Print Friendly, PDF & Email

برخلاف ادعای قرآن مبنی بر آسان، آشکار و روشن بودن آياتش كه وسيله اى براى هدایت بشر باشد، ابهام در آن بسيار فراوان است بطوری که یکی علمای مسلمان به نام شیخ سهیلی در قرن ششم هجرى علمى را به نام “علم مبهمات قرآن” را تاسیس نمود.

از مصادیق و علل ابهام در قرآن که بگذریم بسيارى از آيات قرآن را بدون مراجعه به سنت و رفتار محمد نمى توان فهميد و عده ى زيادى از آيات را با حتى مراجعه به سنت هم نمى توان فهميد چون مورد قابل اعتمادى در باره آنان در وجود ندارد و اين دست مفسرين را براى تفسيرهاى من درآوردى و بافتن آسمان را با ريسمان آيات باز ميگذارد. به یکی از اين مبهمات که نه در قرآن و نه در سنت معنا و مفهومى براى آن وجود ندارد اشاره ميكنيم. آيات زير آيات ٣١ تا ٣٣ سوره ص ميباشند.
إِذْ عرِض علَيهِ بِالْعشِي الصافِنَات الْجِياد (ص٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحببت حب الْخَيرِ عن ذِكْرِ ربي حتَّى تَوارت بِالْحِجابِ (ص٣٢) ردوها علَي فَطَفِقَ مسحا. بِالسوقِ والْأَعنَاقِ (ص٣٣)
ترجمه آيات: هنگامى كه غروب صافنات (اسبهايي كه روى سه پا ايستاده اند و نوك سم چهارم را به زمين گذاشته اند) نيكو را به او عرضه كردند(۳۱) [سليمان] گفت واقعا من دوستى خير را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا در پس حجاب ظلمت شد(۳۲) آنرا نزد من باز آوريد پس شروع كرد به دست كشيدن بر ساقها و گردن(۳۳)
اين آيات نمونه ى بارزى از ابهام در قرآن هستند كه به بررسى آنها ميپردازيم:
۱) در اين آيات معناى خير روشن نيست كه آيا منظور مطلق نيكى است يا منظور اسبان خوب است يا منظور مال دنياست و غيره(۳ حالت).
۲) معناى ذكر ربى مشخص نيست كه آيا منظور مطلق ذكر است يا منظور نماز عصر است(۲ حالت)
۳) معناى توارت بالحجاب مشخص نيست كه آيا منظور پنهان شدن خورشيد است يا پنهان شدن اسبها(۲ حالت)
۴) منظور ضمير در “ردوها مشخص نيست كه آيا منظور خورشيد است(بازگرداندن خورشيد) يا منظور بازگرداندن اسبهاست(۲ حالت)
۵) معناى “مسح روشن نيست كه آيا منظور دست ماليدن به اسبهاست يا منظور مسح هنگام وضوست يا منظور بريدن گردن اسبهاست(۳ حالت)
۶) منظور از سوق و اعناق هم مشخص نيست كه آيا منظور سوق و اعناق اسبان است يا سوق و اعناق سليمان و يا سوق و اعناق سليمان و همراهانش[كه همگى وضو ساخته باشند](۳ حالت)
در سنت نيز مورد معتبری در تفسير اين آيات وجود ندارد و هيچ روايتى هم كه تبيين كننده منظور ازين آيات باشد پيدا نكرديم.
۳×۲×۲×۲×۳×۳= ۲۱۶
حاصلضرب اين حالات مختلف ۲۱۶ مى شود. يعنى از اين آيات حداقل ۲۱۶ معنى مختلف قابل استخراج است. كه اين براى هر متنى ميتواند اوج ابهام و سردرگمى براى خواننده آن باشد.

اولا: وجود اين ابهام با ادعاى خود قرآن در تضاد مطلق است.
دوما: اگر اين آيات را كلام خدا بدانيم، بايد اعتراف كرد كه اين خدا از بيمارى مردم آزارى رنج ميبرده كه چنين مبهم و ناگويا به آنها پيام فرستاده.
سوما: اين خدا بايد بسيار نادان و بى خرد باشد كه چنين آيات مبهمى را ميفرستد و از مردم انتظار دارد با خواندن آن هدايت شوند و در غير اينصورت بايد با خفت و خارى به جهنم بروند.

9 thoughts on “قرآن و آیات نامفهوم

 1. توانایی شما در تشریح و توضیح نواقص قران قابل ستودن است. با انکه بر هر عاقل و دانایی مشخص است که قران دست نوشته انسان است که در طول سالها، بارها و بارها تحریف شده است باز هم عده ایی بر اسمانی بودن این کتاب اصرار دارند. با سپاس از زحمات شما

  1. آقای شعبون
   ما از طرف آزادی و آزادگی و وانهادگی و جرأت اندیشیدن حمایت می شویم. از مردمانی که رنج ۱۴۰۰ ساله استبداد دینی به نام اسلام در سرزمینشان آنها را به نابودی تمام کشانده است. از امیدی به فراسوی گذر از دین و تمام مهملات درون آن و رسیدن به رهایی. تنها داشته ما امید است. امید به داشتن اجتماعی مدنی و آزاد و مترقی و بر اساس عقل و درایت جمعی و برقراری دموکراسی. جامعه ای که به انسانها احترام بگذارد و مثل همین وبسایت در آن هر فردی آزاد به ابراز عقیده باشد و منافع ملی یک کشور به خاطر اسلام و ارزشهای اسلامی فدا نشود و فرهنگ دیرپای مهر ایرانی فدای فرهنگی بربر از سرزمین تازیان نباشد.
   امیدوارم هموندان افغانستانی هم مثل هم اندیشان ایرانیشان به این موهبت دست بیابند.

 2. درود شعبان عبدالله جان
  ایه ای که اشاره کردی اینه:
  ««ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺩﻟﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﺸﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ، ﻭ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﺬﺍﺑﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺰﺭﮒ»»
  انصافا من از خودت میپرسم
  واقعا همچین خدایی که مهر بر دل ما گذاشته تا ما هیچی نفهمیم خدایی هست که بهش میگید خیرخواه مطلق؟؟
  اصن خدا چرا مارا افریده و بعد خودش مارو گمراه میکنه
  ایاتی مثل ایه زیر به گمراه کردن انسان توسط خدا اشاره داره
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﺮﻋﺪ ‏( ۱۳ ‏) ﺁﯾﻪ ۲۷
  ﻭَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُﻭﺍ ﻟَﻮْ ﻻ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺁﻳَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑِّﻪِ ﻗُﻞْ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳُﻀِﻞُّ ﻣَﻦْ ﻳَﺸﺎﺀُ ﻭَ ﻳَﻬْﺪِﻱ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﻣَﻦْ ﺃَﻧﺎﺏَ
  ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺵ ﺁﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻧﺎﺯﻝ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ؟ ﺑﮕﻮ : ﺧﺪﺍ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﻭﻱ ﮐﻨﺪ، ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ
  و ایه ای مثل:
  ﺳﻮﺭﻩ ﻏﺎﻓﺮ ‏( ۴۰ ‏) ﺁﯾﻪ ۳۳
  ﻳَﻮْﻡَ ﺗُﻮَﻟُّﻮﻥَ ﻣُﺪْﺑِﺮِﻳﻦَ ﻣﺎ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣِﻦْ ﻋﺎﺻِﻢٍ ﻭَ ««ﻣَﻦْ ﻳُﻀْﻠِﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻤﺎ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻫﺎﺩٍ»»
  ﻫﺮ ﻛﻪ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ .
  مگه نمیگید خدا دانای مطلق هست؟
  پس وقتی داشته ما (بیخداها) رو خلق میکرده میدونسته بیخدا میشیم درسته؟
  چون عالم مطلقه و اینده رو میدونه درسته؟
  و ما هم اینقدر اختیار نداریم که بتونیم برخلاف علم خدا عمل کنیم
  و خدا هم که میگه هرکس را بخاهد گمراه میکند
  و به دل و گوش و چشم ما هم مهر نهاده تا حقیقت رو نفهمیم و به جهنم بریم!
  دیگه این خدا عادل با چه رویی میخاد مارو مجازات کنه؟
  مگه مرض داره؟

دیدگاهتان را بنویسید