نگاه پیامبر اسلام و ائمه شیعه به زنان

Print Friendly, PDF & Email

اسلام به زنان کرامت داده است. حضرت رسول و اهل بیت رسول به زنها احترام میگذاشتند و آنها را تکریم میکردند. اینها جملاتی است که خیلی زیاد بر روی منابر و از سوی اسلامگرایان و روحانیون تکرار میشود و در اثبات آن نیز به روایات و احادیث من درآوردی و دروغینی استناد میکنند که هیچ پایه و اساسی ندارد.
اما وقتی به کتب روحانیون بزرگ شیعه سر میزنیم و احادیث ثبت شده در این کتب نگاهی می اندازیم, نگاه شرم آور و ضد انسانی بزرگان اسلام, خصوصا پیامبر اسلام و امامان شیعه به زنان را میبینیم. برای آشنا شدن بشتر با تفکر و نگاه این آقایان به مقوله زن, آشنا میشویم. کتبی که احادیث زیر از آنها استخراج شده همه از معتبرترین کتب حدیث شیعیان میباشند.

۱) قال النبی: انی اتعجب ممن یضرب امراة و هو بالضرب اولی منها ، لا تضربوا نسائکم بالخشب فان فیه القصاص ولکن اضربوهن بالجوع و العری حتی تریحوا فی الدنیا و الآخره.

ترجمه: پیامبر گفت: من در شگفتم از مردی که همسرش را می زند، در صورتی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر است، زنان را با چوب تنبیه و تادیب نکنید، بلکه با گرسنگی و برهنگی تادیب کنید تا در آخرت راحت باشید.(۱)

۲) قال رسول الله: لا تنزلوا النساء العرف و لا تعلموهن الکتابه و علموهن المغزل و سوره النور.
ترجمه: رسول الله گفت: زنان را در بالاخانه ها ننشانید و نوشتن به آنها نیاموزید بلکه ریسندگی و سوره نور را به آنان بیاموزید.(۲)
۳) قال رسول الله: انساء عّی و عورة فاستروا العورات بالبیوت و استروا العیّ بالسکوت.
ترجمه: رسول الله گفت: زنان عورت هستند و بیهوده گفتار، چون عورت هستند آنها را در خانه ها پنهانشان کنید و گفتار بیهوده آنها را با سکوت خود چاره کنید.(۳)

۴) قال رسول الله: انّ من شرّ نسائکم … و اذا خلابها بعلها تمنت منه تمنع الصعبه عند رکوبها.

ترجمه: رسول الله گفت: از جمله زنان بد، زنی است که چون شوهرش با او خلوت کند، شوهرش را مانع شود و مانند شتر چموش بد رکابی کند.(۴)
۵) عن ابی عبدالله قال: اتت امراة الی رسول الله ، فقالت: ما حق الزوج علی المراة ؟ قال: ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی فتب.
ترجمه: امام صادق گفت: زنی نزد رسول الله آمد و سوال کرد: حق شوهر بر زن چیست؟ گفت: زن باید نیاز(جنسی) شوهرش را برآورد، هر چند آن زن بر مرکبی سوار باشد.(۵)
۶) قال علی بن ابی طالب: ایاک و مشاورة النساء فان رایهن الی افن و عزمهن الی وهن.
ترجمه: از مشورت با زنان بپرهیزید که نظر آنها ناقص است و تصمیمشان به سستی می گراید.(۶)
۷) قال امیر المومنین: الفتن ثلاثه: حب النساء و هو سیف الشیطان … فمن احب النساء لم ینتفع بعیشه.
ترجمه: علی بن ابی طالب گفت: موجبات فتنه سه چیز است: اول، دوست داشتن زنان که آن شمشیر شیطان است… هر کس زنان را دوست بدارد از زندگیش بهره نبرد.(۷)

۸) فقال النبی: خیر نسائکم التی ان غضبت او غضب، تقول لزوجها: یدی فی یدک لا اکتحل عینی بغمض حتی ترضی عنی.
ترجمه: بهترین زنان، زنی است که وقتی خشمگین شود یا شوهرش بر او خشم گیرد به شوهرش بگوید: دستم را در دست تو می گذارم و خواب را به چشمم راه نمی دهم تا وقتی از من راضی شوی.(۸)

۹) و قال النبی: ایما امراة اذت زوجها بسانهم یقبل الله منه صرفا و لا عدلا و لا حسنه من عملها حتی ترضیه وان صامت نهارها و قامت لیلها …
ترجمه: پیامبر گفت: هر زنی که شوهرش را با زبانش بیازارد، الله هیچ توبه و کفاره ای را از او نمی پذیرد و هیچ کار نیکش را قبول نمی کند تا وقتی که شوهرش را راضی کند…(۹)

۱۰) عن النبی انه قال: خلقت المراة من ضلع اعوج، ان اقمتها کسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها و فیها عوج.
ترجمه: پیامبر گفت: زن را از ضلعی کج آفریده شده. اگر بخواهی راستش کنی، آن را می شکنی و اگر بخواهی به همان حالت از آن بهره بری، بهره می بری و او هم کج باقی مانده است.(۱۰)
۱۱) قال رسول الله: اذا جلست المراة مجلسا فقامت عنه فلا یجلس احد فی مجلسها حتی یبرد.
ترجمه: پیامبر اسلام فرمود: هر گاه زنی از جائی که نشسته، برخیزد، مردی در آنجا ننشیند مگر زمانی که سرد شود!!(۱۱)
۱۲) حضرت محمد: ای مردان مسلمان، زنها را بدون لباس بگذارید تا در خانه بمانند (اعرو والنساء یلز من الحجال) زیرا هنگامی که زن دارای لباس فراوان و زینت کامل باشد، میل به بیرون رفتن از خانه پیدا می کند.(۱۲)
۱۳) محمد پيامبر اسلام: زنهایی که آرایش می کنند؛ عطر می زنند و به معابر همگانی پای می گذارند، حکم زنهای زناکار را دارند.(۱۳)
۱۴) محمد ابن عبدالله: نماز و روزه دو کس از سرشان بالاتر نمی رود، زنی که در برابر شوهرش نافرمانی کرده باشد و برده ای که از ارباب خود گریخته باشد مگر اینکه نزد ارباب بازگردد!!(۱۴)
۱۵) محمد پيامبر اسلام: وای بر زنان از دو چیز: استفاده از طلا و جامه زیبا.(۱۵)
۱۶) پيامبر اسلام: بهترین مسجد زنها ، کنج خانه آنهاست.(۱۶)
۱۷) محمد پيامبر اسلام: زن را برای فرا گرفتن نیکی ها بزنید.(۱۷)
۱۸) علی بن ابی طالب: ای مردم بدانید که زنها ناقص ایمان، ناقص بخت و ناقص خرد هستند.(۱۸)
۱۹) علی بن ابی طالب: هر مردی که اختیارش را به دست زن بسپارد، معلون است.(۱۹).
۲۰) علی بن ابی طالب: ای گروه مردم از زنهای خود اطاعت نکنید، آنها را امین کار خود قرار ندهید، معیشت خود را به آنها مسپارید، ما آنها را بدون تقوا یافتیم، در هنگام حاجت به افراط و تفریط می گرایند، در شهوت صبر ندارند، هنگامی که به پیری می رسند خودبین می شوند، به کم قناعت ندارند، بدی را در نظر دارند، خوبی را فراموش می کنند, در تهمت زنی بی باکند، دائم در طغیان و سرکشی هستند، آنها عامل شیطان هستند.(۲۰)

حال باید از اسلامگرایان و آخوندها پرسید که آیا این همان کرامتی است که اسلام به زنان داده ؟؟ آیا این همان احترامی است که ائمه شما به زنان و دختران قائل بوده اند ؟؟

منابع:

۱) بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۴۹- مستدرک الوسائل ، ج ۲، ص ۵۵۰
۲) وسائل الشیعه, ج ۱۴، ص ۱۲۷
۳) بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۵۲
۴) بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۵
۵) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۱۲
۶) نهج البلاغه، مکتوب ۳۱
۷) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۲- بحار الانوار ، ج ۱۰۳، ص ۲۲۵
۸) بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۳۹
۹) بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۴۴
۱۰) مستدرک, ج ۲، ص ۵۵۱ – وسائل الشیعه ج ۱۴، ص ۱۲۳
۱۱) وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۸۵
۱۲) نهج الفصاحه، صفحه ۲۲۰، شماره ۳۴۳۰
۱۳) نهج الفصاحه، ص ۱۸۸، شماره : ۲۶۱۱
۱۴) نهج الفصاحه، ص ۱۶۵، شماره ۵۴
۱۵) نهج الفصاحه، ص ۷۹۶، شماره ۳۱۹۰
۱۶) نهج الفصاحه، ص ۴۷۴، شماره ۱۵۳۲
۱۷) نکاح المستدرک، باب ۶۷، شماره ۴
۱۸) نهج البلاغه، خطبه ۸۰
۱۹) محمد باقر مجلسی، حلیة المتقین، باب :۱۲، فصل ۸,۹
۲۰) بحار الانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۸

26 thoughts on “نگاه پیامبر اسلام و ائمه شیعه به زنان

  1. خیر جناب این حرف ها بیشتر سفسطه هست.بنده ۲ برابر این میتونم روایت بیارم که از زن ها تعریف کردن.کلام رو باید در زمان و مکان بررسی کرد.مثال بارز حرف حضرت علی هست که میگویند گفته عقل زن ها ناقص هست.اما هیچوقت این افراد دین گریز نمیرن ببینم چرا این حرف گفته شده و اصلا این کلام کامل بیان شده یا نه.در یکی از جنگ ها حضرت دید که زن ها مانع حضئور افراد میشن و رفت و گفت در مورد جنگ با زن ها مشاوره نکنید که در این م.ورد عقلشون ناقص هست.وحرف بجایی زده بود .شاید امروزه ما زن تیرانداز داشته باشیم اما زن عرب جنگ نمیکرد و از نظام هم سر در نمیاورد.
   موفق باشین

   1. جناب راوندی
    تلاش و تقلای شما واقعا ستودنی هست
    زیرا هربار که ادعایی میکنید و پاسخی محکم به شما داده میشود برای مدتی به غیبت صغری تشریف میبرد.
    حالا گیرم که شما روایت هم آوردید ب آیات ضد زن قرآن چه میکنید ؟؟؟
    هرچند که آنقدر روایت بر علیه زنان از بزرگان دین اسلام وجود دارد که میشود از آنها ۱۰۰ تا کتاب نوشت. ولی باز هم برای تنویر افکار دوستان عزیز من یک لینک میدهم خدمت شما که باز هم به غیبت صغری تشریف ببرید.
    این لینک را بخوانید لطفا که از تحقیقات دوستان ما در همین سایت تهیه شده ……

   2. من غیبت صغری داشته باشم شما در غیبت کبری فرو میری.
    در مورد اون مقاله ی سراسر کذبت که جواب دادم و تو بالاترین هم هست چی میگی که ۱۰ روز تمام بهت کفتم بیا و دستش کن آخر سر گفتی برداشت من اینه.بدون اینکه جوابی بدی یا دلیل بیاری.من میرم اشتباه ترجمه میکنم یا تو؟من دروغ میگم یا تو؟تو کی اصلا جواب دندان شکن !!!!دادی که این دومی باشه.
    هر روایت باید در دوره ی زمانی معنا بشه(فهم اینا براتون سخته)و همچنین تمام روایات باید کنار هم قرار بگیرن علاوه بر اون روایت های درست و نادرست هم باید جدا بشه.
    شما عین چی فقط کپی پیست بلدی.تو اگر واقعا دکتر بودی حداقل تاریخ خوانی بلد بودی که نیستی.تقطیع هم که خوره ی تو و امثال تو شده.نصف حدیث رو میاری بقیه رو سه نقطه میچینی.یعنی واقعا نمیفهمی یکی ره اون رو ایت رو بزنه تو گوگل میبینه که اونچیزی که تو گفتی درست نیست؟
    در مورد آیات قرآن گفتی
    این حرفت باز هم بی سوادیه تو رو نشون میده.اونقده سواد نداری که خودت قرآن رو ترجمه کنی(نه قرآن بلکه لغات عربی رو).با اشتباه معنا کردن و جز بینی تو قرآن میاین این نتیجه رو میگیری که قرآن ضد زن هست.نه تنها قرن ضد زن نیست بلکه بیشترین اهمیت رو به زن داده.
    یکی از آیات رو قرار میدم که همه میگن ضد زن هست.
    ۳۴- الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من امولهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ اللّه
    مردان بر زنان قيمومت و سرپرستى دارند،(این خود دلیل بالا بودن شان زن در این آیه هست.چرا؟چون مخافظت زن بر عهده ی مرد هست.قوامون یعنی محافظ محافظ هم بر یک مورد مهم صورت میگیره ادامه ی آیه به خوبی این رو نشون میده در ادامه خدا میگه چرا مرد محافظ زن هست؟) به خاطر اينكه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده(چه کسی رو بر چه کسی برتری داده در این مورد زن رو به مرد یعنی مرد باید محافظ زن باشه)، و به خاطر اين كه مردان از مال خود نفقه زنان و مهريه آنان را مى دهند، پس زنان صالح و شايسته بايد فرمانبر شوهران در كام گيرى و تمتعات جنسى و حافظ ناموس و منافع و آبروى آنان در غيابشان باشند،(در این آیه میگه چون زن ها بر مرد ها در این مورد برتری داده شده هستند و مرد ها باید از زن ها محافظت بکنند پس زن ها هم از مرد ها پیروی بکنند به خاطر وظیفه ی سنگین به چه صورت به صورتی که زن ها در مسائل غریزی و در زندگی تابع مرد باشند تا هم مرد به آرامش برسد هم خودشان) همانطور كه خدا منافع آنان را حفظ فرموده.

    اما شما از روی نفهمی میگید زن برده ی جنسیه مرد هست بدون اینکه اصلا بفهمید آیه چی میگه.
    لینکتم مثله خودته دان نمیشه.

   3. راوندی جان واقعا شما برای بی دین کردن افرادی که در اعتقاداتشون شک دارن واقعا مفید هستین
    بخش اول کامنت شما شعار بود لطفا مثال بزنید
    اما بخش دوم
    شما ایاتی که زنان رو تحقیر میکنه رو به عنوان ایاتی که به زن کرامت داده میارین! 🙂
    ایه میگه مردان بر زنان برترند و مسلطن
    بعد میگی این ایه به زن کرامت داده 🙂
    واقعا عجب کرامتی
    اتفاقا این کار شما نشون میده که ایات برای ارزش بخشی زن خیلییی کمن که شما مجبور به استفاده از این ایه برای ارزش بخشی استفاده کردین
    واقعا عجیبین

   4. خلاصه نظر جناب راوندی اینه که هر جا به نفع اسلام باشه زن خوبه و والا مقام هرجا به ضرر حکما و امامان نظر بدن ناقص العقل تشریف دارند و … من قانع شدم دوست عزیز

   5. جناب راوندی حرفای شما از اساس باطل هست به چند دلیل.

    اول زنان ناقص العقل نیستند و این به لحاط علمی ثابت هست و شما رو رفنرنس میدم به معتبر ترین ژورنال های علمی و لذا الان متنی را به همرا دو ژورنال معتبر علمی می فرستم برات.

    ایا زنان ناقص العقل هستند؟

    برخی ادیان این ادعا رو میکنند که زنان ناقص العقل هستند کم هوش تر هستند یا مغز کوچکتری دارند یا احساساتشان بر منطقشان غلبه ی بیشتری دارد
    تمامی این موارد کذب محض هست و خلاف این ادعاها را جامعه علمی به اثبات رسانده است

    تحقیقات علمی نشان می دهد که این باور شایع قدیمی که هیپوکامپوس (مرکز ذخیره اطلاعات و حافظه و همچنین ارتباط بین احساسات و حواس ظاهری در مغز) در مردان بزرگتر از زنان است باوری غلط می باشد و برخلاف این باور قدیمی و شایع محققان دانشگاه روزالیند فرانکلین نشان دادند که هیپوکامپوس در زنان نه تنها از مردان کوچکتر نیست بلکه بزرگتر می باشد.
    دکتر لایز الیوت که دکترای علوم اعصاب از دانشگاه روزالیند فرانکلین را دارد در یک مطالعه متا –آنالیز که بر روی ام-آر-آی مغز انجام داد تفاوت عمده ای بین اندازه هیپوکامپوس در دو جنس پیدا نکرد. متا- آنالیز یک روش آماری است که به پژوهشگران اجازه می دهد مطالعات مستقل از منابع مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده و در یک بررسی جامع قرار دهند، آنها بیشتر از ۷۶ مقاله را مورد بررسی قرار دادند که در تعداد نمونه ها به ۶۰۰۰ نفر می رسید.

    دو هیپوکامپوس مغز در هر دو نیمکره مغز، زیر کورتکس مغزی(بافت پوشاننده ماده مغزی) قرار دارد. یافته های تیم پژوهشی این ادعای رایج که هیپوکامپوس بزرگتر، گرایش زنان به تمایل احساسات بیشتر، مهارت های بین فردی قوی تر و حافظه کلامی بهتر را توضیح می دهد، به چالش می کشد.

    https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151029185544.htm
    ژورنال و مقاله اصلی
    http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1053811915007697

    ===============================================================

    لذا سخن امام علی و دیگر اسلامیون شما ضد علمی هست و بی ارزشه و تحت هیچ شرایطی امکان ماسمالی وجود ندارد.

    نکته دوم گفتی می تونی روایتی در تعریف و تمجید از زن بیاری بازم این ادعات باطله به دو دلیل

    چون اولا قران بیشترین اهانت به زن کرده و روایاتی هم بر تمجید بیاری در تعارض با قران است و بالفرض هم که از این مورد بگذریم سند صحیحی ندارد ، اگر باورت نمیشه تو یک سند صحیح بر تمجید از زن از تمامی کتب مسلمین بیار اعم از شیعه و سنی

 1. سلام . ببخشید یه سوالی داشتم ، دلیل اینکه با دین اسلام مخالفت میکنیدچیه، من شنیدم که اسلام هرچی برای آدم ضرر داشته باشه منع کرده،این که خیلی خوبه دین میانه رو هم هست. میدونم ربطی به مطلبی که گذاشتید نداشت ولی ممنون میشم هرچه زود تر جوابم رو بدید .با تشکر از کفار محترم

  1. خیر عزیزم چنین نیست مثلا اسلامگرایان که تماما مصرف شراب می کنند می گویند شراب نخورید چون ضرر دارد در حالی که شراب به لحاظ علمی هیچ ضرری ندارد و برای همین از معتبر ترین ژورنال علمی لینکی می فرستم مطالعه کن

   http://www.nature.com/nature/journal/v414/n6866/full/414863a.html

   لذا مثلا میگن شراب نخورید ضرر داره اما دروغ میگن ضرر نداره تازه بماند خود صحابه و پیامبر و علی شرابخوار بودند

 2. جناب کورش در مورد اینکه گفتید اسلام دین میانه رو است کاملا اشتباه میکنید برعکس اسلام کاملا افراطی است و حتی به زنان اجازه نمیده در تشییع جنازه عزیزانش هم شرکت کنه!!! در مورد اینکه گفتید اسلام چیزی هایی که ضرر دارن رو منع کرده هم اشتباه میکنید. مثلا گوشت خوک رو منع کرده در حالی که گوشت خوک کلی منفعن داره کمی از فواید گوشت خوک
  گوشت خوك منبع خوبى براى تأمين پروتئين، ويتامين و مواد معدنى مورد نياز بدن است.
  مواد معدنى و ويتامينهاى گوشت خوك شامل تيامين، فسفر، روى، اهن , نياسين، ويتامينهاى گروه ب
  B6, B12
  اخيراً از چربيهاى اشباع شده و اشباع نشده موجود در گوشت خوك در رژيمهاى غذايى براى كاهش وزن توصيه ميشوند و در مقايسه با ساير چربيها مثل كره، چربيهاى مفيد بيشتري دارد و كمتر باعث ناراحتيهاى گوارشى و يبوست ميشود،
  خوردن چربى گوشت خوك براى پوست بدن نيز بسيار خاصيت دارد
  (Lard چربى خوك)
  گوشت خوك از لحاظ ميزان چربي و پروتئين بسيار شبيه گوشت سينه مرغ است.
  در ٣ اونس گوشت سينه مرغ ١٤٠ كالرى و ٣ گرم چربى و ٧٢ گرم كلسترول داريم، در ٣ اونس گوشت خوك ١٣٧ كالرى و ٤ گرم چربى و ٦٥ ميليگرم كلسترول وجود داره و كلسترول ان به مراتب كمتره
  http://healthyeating.sfgate.com/health-benefits-pork-chops-4294.html

  1. پسر یا دختر خوب شما که محترمید میشه یک دلیل منطقی بیارید که چرا این همه خرافات(رفتن یک فرد در داخل نهنگ,گلستان آتش,جن,انس,دو نیم شدن ماه,و………)اعتقاد دارید اما به این اعتقاد نداری جهان به صورت تصادفی و کاملا خود به خودی به وجود آمده.
   شاید با خودت بگی مغز من به این باهوشی قطعا خدایی وجود داره گیریم درست باشه خب خدات که یهو به وجود نیامده به وجود آمده؟
   اگر موجودی به این عظمت خود به خود به وجود آمده که خلق هم میکنه پس دنیای به این پیزوری چطور نمیتونه؟
   تقصیر شما نیست از کودکی وقتی این سوالات به ذهن شما میرسید با چک و لقد یا خرافات بیشتر همراه بوده.
   من هم روزی مسلمان بودم اما به دنبال حقیقت رفتم پرس و جو کردم مقاله خوندم . قران رو زیرو رو کردم.و حالا یک آتئیست هستم 🙂

  2. درود بر شما جناب معبر سایبری فندرسک
   فرمودین دروغ میگن و حدیثو کامل نگفتن!!
   با این حرفتون اوج بی سوادی خودتون رو نشون دادین!
   پس این جمله چیه؟؟!
   ««ﻭﻟﮑﻦ ﺍﺿﺮﺑﻮﻫﻦ ﺑﺎﻟﺠﻮﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﯼ ﺣﺘﯽ ﺗﺮﯾﺤﻮﺍ ﻓﯽ ﺍﻟﺪﻧﯿﺎ ﻭ ﺍﻵﺧﺮﻩ»»
   برای مشاهده لینک انلاین این صفحه از کتابخانه حوزه علمیه اینجا کلیک کن
   http://lib.eshia.ir/11008/103/249
   روایت ۳۸ خط سوم دقیقا ادامه اون حدیث اینو گفته
   لطفا بدون تحقیق حرف الکی نزن

  3. شما مثل علمای مسلمان مدلس هستید چون ادامه روایت رو حذف کردید تا مبادا رسوا بشید چون فرزندم در ادامه گفته زنان رو نزنید اما همین؟ خیر در ادامه گفته اونا رو لخت در خانه نگه دارید و گشنه بمونن و چیزی ندید بخورن

 3. برای شما کفار محترم از صمیم قلب متاسفم ،ارزوی قلبی من هدایت شماست.استناد به چهارتا حدیث بی اساس و صدور حکم واقعا مضحکه.دکتر جان ،واقعا دکتری!!!کتاب ما قرآن هه،که کوچکترین تحریف و اختلافی درش نیست ،به اون استناد کنید نه احادیثی بی سر و ته که خواسته یا نا خواسته تحریف شدن.در ضمن ،قابل توجه بعضیا!!!اسم سایت نقد اسلام هه ،نه نقض اسلام..قرار نیست با یه مشت اراجیف یکطرفه به اسلام بتازید

  1. جناب کریمیان

   اینکه فرمودید ۴ تا حدیث بی اساس, باید بدانید که اگر احادیث را از مذهب شیعه بردارند کل این مذهب نبود میشود زیرا کل مذهب شیعه بر اساس همین احادیث بنا شده و هیچ آیه ای از قرآن در تائید این مذهب وجود ندارد. اینکه احادیث بی اساس است لطف بفرمایید و به حوزه آخوند پرور علمیه بنویسید زیرا تمامی این احادیث در سایت های مختلف حوزه وجود دارند.
   سپس فرمودید به قرآن مراجعه کنیم زیرا در آن تحریفی نشده!! دوست نازنین تمامی علمای بزرگ شیعه معتقد هستند که قرآن یک کتاب تحریف شده است و قسمتهای زیادی از این کتاب حذف شده است.
   لطفا به این لینک وارد شوید و نظریات علمای بزرگ شیعه را در این رابطه بخوانید.
   اینکه شما به مطالب این سایت انتقاد دارید لطف بفرمایید با دلیل مستند این ادعا را اثبات کنید.

 4. با درود بر همه جویندگان حقیقت و راستی؛
  به نظر بنده مشکل مردم ما بیسوادی نیست؛ مشکل بسیاری از ما فهم نادرست نیست.مردم رو باید به چند دسته تقسیم کرد. ۱- کسانیکه اصلاً حوصله مطالعه و جست و جو برای یافتن حقیقت رو ندارند.و تلاشی هم برای یافتن حقیقت نمیکنند.هرچیزی که بهشون دیکته بشه می پذیرند.۲- افرادی که حوصله پژوهش و مطالعه ندارند ولی علاقمند به یافتن حقیقت هستند.و اگر حقیقت به اونها عرضه بشه با نیروی خرد و اندیشه می پذیرند .۳- افرادی که اگر حقیقت با هزاران سند و مدرک بهشون عرضه بشه؛ نخواهند پذیرفت و دست از اعتقادات خودشون برنمیدارند.اینان در مقابل نیروی خرد مقاومت می کنند.چراکه از ریختن دیوار باورهاشون هراس دارند.به قول یکی از بزرگان اگر پارچه ای بنام تقدس بر روی شیئی انداخته بشه ، با اینکه شخص از ماهیت شیئی آگاهه ولی جرأت تفکر و اندیشیدن در مورد اونرو بخودش نمیده.و متأسفانه بیشتر مردم ما اینگونه اند.

دیدگاهتان را بنویسید