بيعت امام سجاد با يزيد و سانسور علماى شيعه

Print Friendly, PDF & Email

 يكی از مواردی كه علمای شيعه را در طول تاريخ آزار داده است، واقعيت بيعت امام سجاد با يزيد است. اين واقعه اين علما را آنقدر پريشان خاطر كرده است كه با چنگ و دندان بدنبال مخفى كردن آن از عوام بوده و كتمان اين واقعيت از ديد مردم، بدليل افشا شدن دروغ بزرگشان در مورد كشته شدن حسين ابن على ميباشد.

قبلا هم در مورد سانسورچى بودن علماى شيعه مطالب مستند زيادى نوشته ايم و اينبار نيز يكى ديگر از اين نوع تردستى ملايان را به شما نشان ميدهيم.
قبل از آغاز اين موضوع، سرى به كتاب كافى، معتبرترين كتاب روايى شيعيان ميزنيم و روايت مربوط به بيعت امام سجاد با يزيد را مرور ميكنيم.
 روايت معتبر كلينی در كتاب كافى در مورد بيعت امام سجاد با يزيد بدين شرح ميباشد:
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ : ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺃﻗﺮ ﻟﻚ ﺃﻟﻴﺲ ﺗﻘﺘﻠﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺘﻠﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻷﻣﺲ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻌﻨﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﺑﻠﻰ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ : ﻗﺪ ﺃﻗﺮﺭﺕ ﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﺃﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﻣﻜﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺄﻣﺴﻚ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﺒﻊ .
خلاصه ترجمه: امام علی بن الحسين(سجاد) برای حفظ جانش با يزيد بيعت ميكند و ميگوید من برده و نوكر يزيد هستم اگر میخواهد من را نگه دارد یا مرا بفروشد.
منبع: ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ جلد ٨ صفحه ٢٣٥
علامه مجلسى در كتاب ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ: جلد ٢٦ صفحه ١٧٨  اين روايت را معتبر اعلام كرده است ‏
لينك روايت از كتاب کافی .
براى بستن دهان بهانه جويان كه احتمالا مى گویند سند روايت كلينی ضعيف است و يا اينكه راوى، أبي ايوب توثيق ندارد میگوییم:
سند توسط علامه مجلسی گفته شده که حسن است و در چندین جای ديگر نيز روایات أبي أيوب را تحسين كرده است.
ضمنا در ابتدای اين سند ابن محبوب وجود دارد و او از راويان اصحاب اجماع است و از ثقات نقل ميكند و وجود ابن محبوب سبب توثيق بقيه سند ميشود حتی اگر بپذيريم أبي أيوب توثيق ندارد باز با وجود ابن محبوب اين سند معتبر ميشود.
طبق قول سايت مركز الابحاث العقائدیه آیت الله سیستانی:
ابراهيم بن عثمان و ابراهيم بن زياد و ابراهيم بن عيسی  اين نامهای مشترك برای أبي ايوب است و توثيق صريح دارد.
شیخ طوسی: ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﻨﻰ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺨﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺛﻘﺔ ﻟﻪ ﺍﺻﻞ ‏. 
منبع: كتاب الفهرست ص ٤١ 
اشكال احتمالی ديگرى كه بهانه جويان ميگيرند اين است كه: 
متن اين روايت مشكل دارد چون در اين روايت گفته شده كه يزيد وارد مدينه شده اما مؤرخين گفته اند كه يزيد بعد از ان وقايع تا زمان وفات از شام خارج نشده بود.
در پاسخ بايد گفت: نظر مؤرخين در مقابل كلام امام معصوم حجت نيست و شيعيان بايد مقيد به كلام معصوم باشند نه نظريات مؤرخين كما اينكه خودشان در مورد برخى ديگر از رواياتشان ميگويند.
 و بازهم بايد گفت كه علامه مجلسی در بحارالانوار گفته است كه احتمال دارد که در اينجا ذكر نام يزيد منظور نماینده يزيد است و اين اشكال رفع ميشود.
 
سايت رسمی مركز الأبحاث العقائدیه زير نظر آيت الله سيستانی این دو اشكال را باطل كرده و رأی به صحت و اعتبار روايت داده. لينك این سایت.
خوب تا اينجا اثبات كرديم كه اين روايت كاملا صحيح است و امام سجاد با يزيد بيعت كرده و حتى به او گفته من برده تو هستم. بماند كه شيعيان ميگويند ائمه شان داراى علم غيب و قدرت ماوراء و و و … هستند و بازهم اينكه در فقه شيعى يكى از وظايف امام قيام عليه حاكم جائر ميباشد، اما در اينجا امام چهارم شيعيان با يزيد كه از ديد شيعيان حاكمى جائر، ظالم و خونخوار بوده، بيعت كرده و اينچنين با حقارت خود را به او تسليم كرده است. اما نكته مهم اينجاست كه علماى بزرگ شيعه بر سر اين موضوع با هم به جر و بحث و مشاجره شديد پرداخته اند كه مبادا كسى از آنها اين موضوع را عيان كرده و به مردم بگويد.(موضوع اينجا جالبتر ميشود)
 
آيت الله محقق محمد حسينی تهرانی در كتاب معرفة الامام ص ٢٥٥ نقلی از آيت الله صدرالدين جزايری ميكند كه تعدادی از علمای بزرگ شيعه با هم در خانه علامه محسن الامين جمع بودند. و در آن مجلس ثقة المحدثين شيعه جناب شيخ عباس قمی(از اساتيد روح الله خمينى) به علامه محسن الأمين اعتراض ميكند كه چرا بيعت امام سجاد با يزيد را ذكر كرده اى و مردم را در جريان گذاشته اى!!
علامه محسن الأمين در پاسخ ميگوید : كتاب أعيان الشيعه كتاب تاريخ و سيرت است و با أدله قطعی اين بيعت ثابت شده و امام علی بن الحسین برای حفظ جانش و جان اهل بيت از روی تقيه بيعت كرده است. مگر میشود آن را ذكر نكنم ؟؟ و اين بيعت همانند بيعت امام علی با ابوبكر بعد از شش ماه است.
شيخ عباس قمی به علامه محسن الأمين ميگوید: گرچه اين وقايع در تاريخ ثابت است اما به مصلحت نيست كه در كتب نقل شود و بهتر است كه نقل نشود تا عقيده شيعيان سست نشود …
 و علامه أمين ميگوید كه من نميدانم نقل چه مطالبی به مصلحت است و نقل چه مطالبی به مصلحت نيست . به من بگو چه مطالبی به صلاح نيست تا نقل نكنم.
البته آيت الله محمد حسينی تهرانی در ادامه با نظر شيخ عباس قمی مخالف است و ميگوید لزومی ندارد بيعت را از مردم پنهان كنيم چون بيعت با تقيه  اشكالی ندارد و امام واقعی، امامی است كه با رعايت تقيه بيعت كند و امروزه ما هم اگر به حاكمی مانند يزيد مبتلا شويم برای حفظ جان خود  حتما بيعت خواهيم كرد چون ائمه ما بيعت ميكردند.
منبع : كتاب معرفة الامام ص ٢٥٥ 
خلاصه متن عربی به شرح زير ميباشد:
ﻓﺠﺮی ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻤّﻲّ ﻭﺍﻻﻣﻴﻦ . ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻘﻤّﻲّ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎً ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻻﻣﻴﻦ : ﻟِﻢَ ﺫﻛﺮﺕَ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ‏( ﺃﻋﻴﺎﻥ ‌ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ‏) ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ‌ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ؟ … فقد بايع الامام السجاد من وحي المسائل الضروريه والتقية حفظا” لنفسه و نفوس اهل بيته … ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺍﻟﻘﻤّﻲّ : ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻُﻣﻮﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻻ ﻧّﻬﺎ ﺗﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻲ ﺿﻌﻒ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻥ ﺗُﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ . كتاب معرفة الامام
لينك كتاب:
 
اما در اين جا ذكر چند نكته بسيار مهم وجود دارد كه جاى تأمل دارد كه ذهن انسان عاقل و خردمند را درگير خود ميكند كه كمى در مورد تناقضات اين مذهب و متوليان آن بيانديشد.:
 ۱ – فرزند امام حسين با يزيد يعنى قادر پدر و برادرانش بيعت كرده است
 ۲ – اين موضوع ذهن علمای بزرگ شيعه را آشفته كرده است
۳ – علمای بزرگ شيعه حقايق تاريخی را در كتب تاريخی خود نقل نميكنند و حتی به هم توصيه ميكنند برای مردم نقل نشود و بايد كتمان كرد تا شيعيان از آنها باخبر نشوند و از خواب غفلت بيدار نشوند
 ۴ – طبق اين نقل صحيح، امام سجاد در هنگام احساس خطر برای حفظ جانش ميتواند بيعت كند و لزومی ندارد خود را به كشتن دهد و اين با ادعاى قيام امام حسين كاملا در تضاد است
۵ – علامه محسن الامين و شيخ عباس قمی، اصل بيعت حضرت علی بن الحسين را امری مسلم و ثابت شده ميدانند و اختلافشان در اين است كه آيا اين قضيه را به مردم بگویند یا نگویند، يعنى بر سر سانسور آن اختلاف نظر دارند
۶  – مؤلف كتاب، جناب آيت الله محمد حسينی تهرانی ميگوید اين بيعت اشكالی ندارد و امام واقعی كسی است كه بيعت كند و اگر ما در چنین وضعيتی با امثال يزيد روبرو شويم بيعت ميكنيم چون ائمه بيعت ميكردند، پس امام حسين جانش را بى دليل فدا كرده و ايشان هم ميتوانست بيعت كند و كشته نشود!
 ۷ – ادعاى اينكه امام حسين با شهادتش اسلام را زنده نگه داشت دروغى بيش نيست و منظور علماى شيعه اين است كه امام حسين با شهادتش، يك نان دانى و يك مكان كسب و كار براى زنده ماندن روحانيون شيعه تهيه كرد و اصلا ارتباطى به اسلام ندارد
 ۸ – اين موضوع به خوبى شيادى و فساد ذهنى روحانيون شيعه را نشان ميدهد كه با در نااگاهى نگه داشتن مردم، و با خوراندن مطالب سانسور شده به آنها، بقاى حيات زالو وار خود را تضمين ميكنند
 
و اينچنين روحانيون را رسوا ميكنيم ….
 
 
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید