طلاب حوزه هاى علميه لواط ميكنند

Print Friendly, PDF & Email
 يكى از علماى معروف شيعه به نام محمد حسن رضوى الكشميرى (ايشان حدود دوازده سال در كنار آيت الله خمينى فعال بوده و علاقه خاصى به آيت الله خمينى دارد) در مورد جشن عمركشون در بين طلاب حوزه و علماى حوزه هاى شيعيان اينچنین میگوید:

اهل حوزه هاى علميه و بزرگانشان مجالسى برگزار ميكنند و آن را عيد عمر نامگذارى ميكنند و در آن جشن سفره غذا تقديم ميكنند و كارهاى زشتى انجام ميدهند.

از جمله این کارها میتوان به ظاهر كردن عورت(لخت شدن), گفتن كلمات زشت(فحاشى) و لواط (همجنس بازی) اشاره کرد چون معتقدند حديثى وجود دارد كه در اين روز  گناهانشان نوشته نميشوند و همه اين كارها را ميكنند تا هفته وحدت و برنامه و هدف دولت جمهورى اسلامى را خراب كنند …

و يادم مى آيد كه عده اى از بزرگان حوزه و سخنرانان معروف در شمال شهر تهران در چنین روزی (جشن عيد عمر) دستگیر شدند كه مشغول رقص بودن و يك پسر  ارمنی زيبا ميان آنان بود. سپس به شكل نوبتى با آن پسر ارمنى زيبا كارهاى غير اخلاقى(لواط) كرده بودند.
متن عربى نوشته ايشان:
ﻟﻜﻦ ﺑﺎلمقاﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺯﻭﻳﻮﻥ ﻭﺭﺅﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﻫﻮ ﺧﻂ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﻮﺋﻲ ﻭﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻭﺑﺤﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ‏( ﻋﻴﺪ ﻋﻤﺮ ‏) ﻭﺗﺒﺴﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺒﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺮﺧﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺳﻒ ﺍﻟﻤﻀﺤﻜﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻼﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ …
ﻭ ﺃﺗﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺯﻭﻳﺔ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻭﺍﺳﺎﻁ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﻫﻢ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺳﺮﻱ ﻭ ﻳﺘﺮﺍﻗﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻐﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﻢ ﻏﻼﻡ ﺃﺭﻣﻨﻲ ﺃﻣﺮﺩ ﺟﻤﻴﻞ ﺫﻭ ﺟﺪﺍﺋﻞ ﺛﻢ ﻳﺘﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﻋﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻼﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻌﻪ
منبع:
كتاب محنة الهروب صفحه ٧٧ تاليف علامه محمد حسن الرضوي
توجه داشته باشيد:
شيخ محمد حسن الرضوي الكشميري از منبريهاى معروف شهر نجف است و دوازده سال از نزديكان آيت الله خمينى بوده است. ايشان نه سنى است، نه وهابى و نه ادمين سایت نقد اسلام كه بگوييم از روى غرض يا به دروغ اين ادعا را كرده باشد.
در واقع تمام مطالبى كه در مورد لواط و همجنس بازى طلاب در حوزه هاى علميه شنيده ايد واقعيت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید