وقتى علامه امينی(یکی از بزرگترین روحانیون شیعه)، حكم به خباثت علامه مجلسی ميدهد

Print Friendly, PDF & Email

علامه امينی يكى از علماى بسيار نامدار شيعه و صاحب كتاب معروف الغدير، زمانى كه به حديث ردالشمس ميرسد ميگوید این حديث را جمعی از محدثين نقل كرده و اهل فن در حديث آن را تصحيح كرده اند اما يك عده كه دارای روح خبيث اموی هستند مانند ابن حزم و ابن الجوزی و ابن تيميه و ابن كثير اين حديث را تضعيف كردند.
كسانى كه علامه امينى در اينجا از آنها نام برده است همه از علماى بزرگ اهل سنت ميباشند كه شامل اين حكم خباثت شده اند. متن ادعاى علامه امينى را خدمت شما مينويسم:

ﺇﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﺑﺄﺳﺎﻧﻴﺪ ﺟﻤﺔ ﺻﺤﺢ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺓ ﺍﻟﻔﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺤﺴﻦ ﺁﺧﺮ ﻭﺷﺪﺩ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻨﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﻤﺰ ﻓﻴﻪ ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻭﻫﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻢ : ﺍﺑﻦ ﺣﺰم و ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ و ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ و ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ
منبع: كتاب الغدير نوشته علامه امينى ج ٣ ص ١٢٦
حال ببينيم حديث ردالشمس كه علامه امينى از آن نام برده است چيست؟
حديث رد الشمس يكى از احاديث افسانه اى و مضحك اسلامى است كه واقعه ای را تعريف ميكند بدين صورت كه؛ روزى على بن ابيطالب به خواب ميرود و پس از بيدارى ميبيند كه خورشيد غروب كرده و على هنوز نماز ظهر و عصرش نخوانده بود.
در اين حال پیامبر اسلام دعا كرد كه خورشيد برگردد تا علی نمازش را بخواند و نمازش قضا نشود. لطفا توجه بفرماييد، محمد دعا كرد كه خورشيد برگردد! (يعنى خورشيد بدور زمين ميچرخد و محمد دعا كرد كه برگردد و دوباره ظهر شود)
معناى اين مسئله اين است كه از ديد ايشان و خداى مسلمانان، اين خورشيد است كه بدور زمين ميگردد(اين هم يكى ديگر از ايرادات علمى پيامبر اسلام و قرآن است)
خوب تا اينجا ديديم كه علامه امينى، حكم به خبيث بودن و اموى بودن علمایی داد كه حديث ردالشمس را تضعيف كرده اند و نام آنها را آورده است.
حال میخواهیم ببينيم كه آيا از علماى بزرگ شيعه هم كسى اين حديث را تضعيف كرده است كه شامل حكم خباثت علامه امينی شود!
بله در ميان علماى نامدار شيعه نيز هستند كسانى كه اين روايت را تضعيف كرده اند.
علامه مجلسی كه يكى از ستونهاى فكرى شيعيان امروزى است، در كتاب مرآةالعقول اين حديث را تضعيف كرده است و به اين هم بسنده نكرده. بلكه گفته است, ضعيف علی المشهور، يعنى اين حديث در ضعيف بودن شهره(تابلو) است.
خلاصه متن عربى: رواية الكلينی … ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻣﺪ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻓﺮﺟﻌﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺣﺘﻰ ﺻﻠﻴﺖ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻧﻘﻀﺎﺽ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ .
منبع: ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﺝ ١٨ صفحه ٢٧٦
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ‏: ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ
ترجمه: ايشان با اوردن روايت، و با بررسى آن در زيرش نوشته است كه اين روايت ضعيف و بطريقه تابلوئى ضعيف است.

لينك صفحه كتاب
خوب با اين حساب و از ديد علامه امينى، علامه مجلسى كه يكى از بزرگترين علماى تاريخ شيعه ميباشد يك انسان خبيث و از سلاله امويان ميباشد.
قبلا هم در يك ويديو ثابت كرديم كه شيخ مفيد در كتابش شيخ صدوق را ديوانه، منحرف و بنده هوى و هوس خطاب كرده بود.

لينك ويديو
 

جداً مذهب جعلى تر و آبكى تر از تشيع در دنيا وجود دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید