خوردن ادرار پیامبر مانع از آتش جهنم

Print Friendly, PDF & Email

 

روایت خوردن ادرار پیامبر اسلام توسط خادمش ام سلمه در کتاب های متعدد و با سند صحیح نقل شده.

اما جالب اینجاست این قضیه بقدری خرافی بوده که برخی علما مانند بن باز و… منکر این قضایا شدند و برخی دیگر به صورت ناقص نقل کرده اند.

روایت ناقص:
۲۴- حدثنا محمد بن عیسی ثنا حجاج عن جریج عن حکیمه بنت امیمه بنت رقیقه عن امها انها قالت کان للنبی قدح من عیدان تحت سریره یبول فیه باللیل.

ترجمه : حکیمه دختر امیمه از مادرش نقل کرده است که رسول الله ظرف چوبی داشت که آن را در زیر خود می گذاشت و شب ها در آن می شاشید.

منبع :
سنن ابی داوود ص ۱۰
این روایت را علامه البانی تصحیح کرده است.

 

همین روایت ( خوردن ادرار پیامبر توسط خادم ام سلمه ) در دیگر کتب اهل سنت با همین سند ( سلسله راویان ) به صورت کامل نقل و توسط بزرگان اهل سنت تصحیح شده است.

طبرانى در معجم الکبیر و تعداد زیادی از علمای اهل سنت این روایت را نقل کردند و حاشیه ای بر آن نزدند ( یعنی تضعیف نکردند)

متن عربی روایت :
۵۲۷ حدثنا عبدالله بن احمد بن حنبل ثنا یحیی بن معین ثنا حجاج بن محمد عن بن جریح عن حکیمه بنت امیمه عن امها قالت کان النبی ص قدح من عیدان یبول فیه و یضعه تحت سریره فقام فطلب فلم یجده فسال فقال این القدح قابوا شربته بره خادم ام سلمه التی قدمت معها من ارض الحبشه فقال النبی ص لقد احتظرت من النار بحظار.

ترجمه :
حکیمه دختر امیمه از مادرش نقل کرده است رسول الله ص ظرف چوبی داشت که آن را در زیر تخت خود می گذاشت و شب ها درون آن می شاشید. رسول الله بیدار شد و ظرف را جست و جو کرد اما آن را نیافت . سوال کرد که ظرف کجاست ؟

گفتند : بره (اسم خادم ام سلمه) خادم ام سلمه آن را نوشیده است. همان خادمی که از سرزمین حبشه با او آمده بود. پس رسول الله گفت : او پناهگاه و مانعی از آتش برای خود ساخته است!!

منبع :
المعجم الکبیر از طبرانی ج ۲۴ ص ۲۰۵ چاپ مکتبه الزهرا

علامه جلال الدین سیوطی در چندین جا از کتاب خود روایت نوشیدن شاش پیامبر اسلام را در کتاب خصائص الکبری نقل کرده و آن را تصحیح کرده است (یعنی گفته : این روایات صحیح است)

واخرج الطبرانی و البیهقی بسند صحیح عن حکیمه بنت امیه عن امها قالت کان للنبی ص قدح من عیدان یبول فیه و یضعه تحت سریره فقام فطلبه فلم یجده فسال عنه فقال القدح قالوا شربته بره خادم ام سلمه التی قدمت معها من ارض الحبشه فقال النبی ص لقد احتظرت من النار بحظار.

ترجمه : طبرانی و بیهقی با سند صحیح از حکیمه دختر امیمه از مادرش نقل کرد که رسول الله ظرفی از چوب داشت که آن را در زیر تخت خود می گذاشت و شب ها در آن شاش می کرد. رسول الله بیدار شد و ظرف را جست و جو کرد؛ اما آن را نیافت ‌. سوال کرد که ظرف کجاست؟

گفتند : بره خادم ام سلمه آن را نوشیده است. همان خادمی که از سرزمین حبشه با او آمده بود. پس رسول الله گفت : او پناهگاهی در ممانعت از آتش برای خود ساخته است.

منبع : الخصائص الکبری ج ۲ ص ۴۴۱

خرافات تا کی ادامه دارد؟ بره خادم ام سلمه زن محمد به خاطر خوردن شاش محمد پناهگاهی برای حفظ خود از اتش ساخته است.
در قران خود ساخته محمد ؛ میگوید : انا بشر مثلکم یعنی محمد بشری مثل شما هست.
آیا ادرار و مدفوع و… که طبق گفته فقها نجس است چرا تصریح به نجاست ادرار و مدفوع و… محمد نکرده اند ؟

imageimageimageimageimageimage

 

unknown(7) unknown(8) unknown(9) unknown(10) kopi 2 unknown(10) kopi unknown(10)

دیدگاهتان را بنویسید