اثبات خرافات و جهل شيعيان

شاید به جرات مذهب شیعه را خرافی‌ترین مذهب دنیا دانست که ریشه و اساس آن بر پایه خرافات و تراوشات ذهن یک مشت آخوند متحجر و روان‌پریش مانند مجلسی و کلینی و امثالهم تشکیل شده. هرجای این مذهب را نگاه کنی ردپای دروغ و داستانپردازی یک آخوند را میبینی. Continue reading “اثبات خرافات و جهل شيعيان”