علمای برزگ اسلام: قرآن معجزه نیست

ابوالحسن اشعری یکی از بزرگترین علمای تاریخ اسلام معتقد به این است که قرآن معجزه نیست و می توان مثل آن را آورد.
متن عربی ادعای ایشان : وکان لشیخهم الاشعری فی اعجاز القران قولان احدهما کما یقول المسلمون انه معجز النظم و الاخر انما هو المعجز الذی لم یفارق الله عز و جل قط و الذی لم یزل غیر مخلوق و لا نزل الینا و لا سمعناه قط و لا سمعه جبرییل و لا محمد علیهما الاسلام قط و اما الذی یقرا فی المصاحف و نسمعه فلیس معجزا بل مقدور علی مثله و هذا کفر صحیح و خلاف الله تعالی و لجمیع اهل الاسلام.

سانسور «دین حنیف» در قرآن

مقايسه نمونه‌هاى جديد و قديم ترجمه‌ها و تفسيرات اين موضوع و مورد، نشان مى‌دهد كه در طول زمان بر ميزان و موارد سانسور و تحريف اين كلمه افزوده شده، يا به بيانى ديگر متشرعان جديد از نظر دخالت در معنى و مفهوم قرآن نسبت به قديمى ها جسورتر شده و به مرزهاى جديدى از تعبير و تفسير و تحريف “قرآن” نائل آمده اند.جريان از اين قرار است كه در زمان ظهور دين اسلام، “در مركز عربستان و در منطقه وسيعى به نام يمانه، عشيره اى به نام “بنى حنيفه” اقامت داشت. Continue reading “سانسور «دین حنیف» در قرآن”