آيا امام نهم شيعيان، زنا زاده است؟؟

ثقة الاسلام كلينى نويسنده مهمترين كتاب حديث شيعيان, روايتى را آورده كه اثبات ميكند همسر امام هشتم شيعيان زنا كرده و فرزند وى متعلق به او نيست، زیرا در تمامی روایات از عقیم بودن امام هشتم شیعیان حرف زده شده. و ظاهرا ایشان برای جبران اینکار از کنیزی که حامله بوده استفاده کرده و خود را صاحب آن طفل نامیده که با به دنیا آمدن آن طفل و سیاه پوست بودن آن همه گان به شک افتاده و برای تشخیص پدر کودک دست به دامن قیافه شناس میشوند. آخوندهای شیعه هم برای اثبات این اتفاق دست به دامن روایت سازی و داستان پردازی میشوند که نمونه آنرا اینجا میخوانید. Continue reading “آيا امام نهم شيعيان، زنا زاده است؟؟”