شپش و پیامبر اسلام دو یار دیرین 

روحانیون و اسلامگرایان در مورد محمد, پیامبر اسلام به گونه‌ای صحبت میکنند که در ذهن شنونده انسانی بسیار مدرن و فوق بشری تجسم میکند. آخوندهای شیعه پا را فراتر گذاشته و علاوه بر محمد, داماد وی علی و تعدادی از فرزندان و نوادگان وی را نیز انسانهای فوق بشری و متمایزی معرفی می‌کنند که هزاران سال از زمانه خود جلوتر بوده‌اند. Continue reading “شپش و پیامبر اسلام دو یار دیرین “

آيا پيامبر اسلام سرپا ادرار ميكرد؟؟

بارها شنیده اید که روحانیون مسلمان بر روی منابر از فواید آمیزه های اسلام و احکام اسلامی و علمی بودن این آمیزه ها برای ما گفته اند.
یکی ازین موارد, ادرار کردن در حالت نشسته است. ولی با کنکاش در منابع اسلامی به روایتی بر میخوریم که هیچگاه از زبان روحانیون مسلمان نشنیده و نخواهید شنید.
در این مقاله ۳ روایت مختلف در مورد سرپا ادرار کردن کسی می آوریم که به گفته اسلامگرایان کاملترین انسانی بوده که تا کنون پا بر روی این کره خاکی گذاشته. Continue reading “آيا پيامبر اسلام سرپا ادرار ميكرد؟؟”

نحوه شرم آور خواستگارى عمر از دختر خردسال امام على

در تمامى منابع تاريخى شيعه و سنى، ازدواج عمر كهنسال با دختر خردسال على، ام كلثوم، ثبت شده است. هرچند كه شيعيان با تحريف تاريخ و حتى دست بردن در كتب خودشان سعى دارند اين داستان را دروغ جلوه دهند، ولى مدارك اثبات اين داستان آنقدر زياد است كه به اين راحتيها نميشود انرا از تاريخ محو كرد.
نكته قابل توجه در اين داستان، نحوه خواستگارى عمر از اين دختر خردسال و برخورد على با اين موضوع است كه هم عقب افتادگى و توحش اين قوم را ميرساند و هم ارزش زن در اين جامعه اسلامى نوپا، كه زن حتى در رده يك حيوان برايشان ارزشى نداشته.

Continue reading “نحوه شرم آور خواستگارى عمر از دختر خردسال امام على”

پيامبر اسلام: آلت پدرت در دهانت!!

كتاب سنن كبرى يكى از كتابهاى معتبر مسلمانان است كه توسط يكى از علماى اسلام به نام نسايى تأليف و به رشته تحرير درامده وى در اين كتاب، احاديث و روايات زيادى از پيامبر اسلام و خلفاء پس از وى نقل كرده است. در يكى ازين احاديث مردى در حال عزادارى به روش قديم و دوران قبل از اسلام است كه محمد از ديدن اين صحنه به خشم مى آيد و به وى فحش ميدهد، و به وى ميگويد آلت پدرت در دهانت!! Continue reading “پيامبر اسلام: آلت پدرت در دهانت!!”

علی, از نظر محمد یک منافق دروغگوست

جریان افک را اکثرا واقف هستید, جریان تهمت زدن به عایشه در باره رابطه داشتن با صفوان. گویا عایشه در غزوه ای همراه لشگر بود و هنگام برگشت به قضای حاجت میرود و چون گردنبندش پاره میشود و طول میکشد تا آنها را جمع کند, لشگر بدون عایشه میرود و عایشه تصمیم میگیرد تا خبردار شدن لشگر و برگشت آنها در همانجا بماند. Continue reading “علی, از نظر محمد یک منافق دروغگوست”

سوزاندن مرتدين توسط على بن ابيطالب

از ابن عباس روايت است كه به ايشان، اطلاع دادند كه على بن ابيطالب عده اى انسان(مرتد) را سوزانده است.
ابن عباس گفت: اگر من بجاى او مى‌بودم، آنها را نمى‌سوزاندم. زيرا نبى‌اكرم (ص) فرمود: ” مردم را با عذاب خدا (آتش) عذاب ندهيد.”بلكه آنها را مى‌كشتم همانطور كه رسول‌اكرم (ص) فرمود: “هركس دينش را تغيير داد او را بكشيد.” Continue reading “سوزاندن مرتدين توسط على بن ابيطالب”

علماى پولكى اسلام

یکی از شغل های پر در آمد روات احادیث، فروش احادیث و تفسیر آن بوده است، تقوای این علماء تا جایی رسیده بوده که تا مبلغ زیادی پول دریافت نمی‌کردند دهان مبارکشان را باز نمی‌کردند.

عبدالعزیز بن عبدالله الراجحی در “الهدایة الربانیة” می نویسد: Continue reading “علماى پولكى اسلام”