تنگى نفس و رد معجزه قرآن

Print Friendly, PDF & Email

مسلمانان معتقدند كه ايه ١٢٥ سوره انعام يك معجزه است و اشاره به يك نكته كاملا علمى دارد.

سوره انعام آیه ۱۲۵ چنين ميگويد: (ترجمه) پس کسی را که بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می‌گشاید و هرکه را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداند چنان که بخواهد به آسمان بالا رود .

مسلمانان ميگويند تشبیه تنگ کردن سینه به بالا رفتن در آسمان از این لحاظ است که هرچه از سطح زمین دور شویم میزان اکسیژن کم میشود و فرد تنگ نفس میشود و این معجزه است! برای کسب اطلاعات دقیق علمی میتوانید عنوان فیزیولوژی ارتفاع را از اینترنت سرچ کنید.

در فيزيولوژى ارتفاع ميخوانيم كه درکمبود اکسیژن سینه دچار تورم میشود و گشاد میشود و نه برعکس!

در واقع هرچه از سطح زمین دورتر شویم اکسیژن کمتر و سینه گشادتر میشود چون نفس عمیق تر میشود یعنی سیستم تنظیم تنفس بااتساع بیشتر سینه و افزایش تعداد تنفس سعی میکند هوای بیشتری به داخل ریه بکشد! این آیه نه تنها معجزه نبود بلکه ضد معجزه است زیرا کاملا مخالف اصول علمی فیزیولوژی ارتفاع است.

One thought on “تنگى نفس و رد معجزه قرآن

  1. سلام
    اعجاز آیه فوق در این نیست که در درون سینه و شش های انسان چه اتفاقی افتاده آیا تنگ شده یا گشاد زیرا معنای صدر در عرب به معنای شش نیست تا شما چنین ادعا کنید که شش ها در هنگام کبود اکسیژن گشاد می شوند بلکه صدر در کلام عرب به معنای اول هر شی را گویند و اول بدن انسان بعد از سر صدر و همان سینه هست به عبارتی به بالای شکم انسان صدر می گویند و اعجاز آیه در اینجاست که خداوند از کمبود فشار هوا در خارج جو زمین خبر می دهد به نحوی که اگر کسی خارج از جو شود تنگی محسوسی در سینه و صدر خود احساس می کند ، این تنگی و ضیق صدر غیر آن تنگی و ضیقی است که شما آن را رد می کنید به عبارتی پر واضح است که احساس تنگی و ضیق در سینه غیر از بزرگ شدن سینه و ششهاست.

دیدگاهتان را بنویسید