امامان شيعه و نظرشان درباره عطسه زدن 

Print Friendly, PDF & Email
 در اين مقاله به روايات و احاديثی از يكی از معتبرترين كتب شيعه سر ميزنيم تا ببينيم خرافات و چرنديات تا كجای اين مذهب و روحانيون آن رسوخ كرده است.
۱) محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن قاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن ابی عبدالله قال: من عطس ثم وضع یده علی قصبه انفه ثم قال : الحمد الله رب العالمین حمد کثیرا کما هو اهله و صلی الله علی محمد النبی و آله و سلم خرج من منخره الا یسر طائر اصغر من الجراد و اکبر من الذباب حتی یسیر تحت العرش یستغفر الله له الی یوم القیامه(۱)

ترجمه: امام صادق فرمود: هر کس عطسه بکند سپس دستش را بر استخوان تیغه بینی بگذارد و بگوید : الحمد الله … از سوراخ چپ بینی او پرنده ای کوچکتر از ملخ و بزرگ تر از مگس (خر مگس!!) بیرون می‌آید و برود تا به عرش برسد و تا روز قیامت برای او استغفار کند.
۲) عنه عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سمعت الرضا یقول : التثاوب من الشیطان و العطسه من الله عز و جل.(۲)
 ترجمه: احمد بن محمد بن ابی نصر می گوید : از امام رضا شنیدم که می گفت: دهن دره از شیطان است و عطسه از الله است.
۳) ابو علی الاشعری عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمر بن شمر عن جابر: قال ابوجعفر : نعم الشی العطسه تنفع فی الجسد و تذکر بالله عز و جل ، قلت : انّ عندنا قوما یقولون : لیس لرسول الله فی العطسه نصیب ، فقال : ان کانوا کاذبین فلا نالهم شفاعة محمد.(۳)
 ترجمه: جابر گوید : امام باقر گفت : چه چیز خوبی است عطسه زدن ، برای بدن مفید است و الله را نیز به یاد انسان می آورد من عرض کردم: نزد ما مردمانی هستند که می گویند : رسول الله عطسه نمی زد ، گفت : اگر دروغ می گویند شفاعت محمد به آنها نرسد.
۴) ابو علی الاشعری عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن محمد بن مروان رفعه قال: قال امیر المومنین: من قال اذا عطس : الحمد الله رب العالمین علی کل حال. لم یجد وجع الاذنین و الاضراس.(۴)
ترجمه: علی‌بن‌ابی‌طالب در حدیث گفت : هر کس چون عطسه کند دنبال آن بگوید: الحمد الله رب العالمین علی کل حال درد گوش و دندان نبیند.
۵) محمد بن یحیی عن احمد بن محمد او غیره عن ابن فضال عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله قال: فی وجع الاضراس و وجع الاذان اذا سمعتم من یعطس فابدووه بالحمد.(۵)
ترجمه: امام صادق گفت : درباره‌ی دندان و گوش هرگاه شنیدید کسی عطسه زد با حمد الله با او سخن گوئید.
۶) علی بن ابراهیم [عن ابیه] عن صالح بن السندی عن جعفر بن بشیر عن عثمان عن ابی اسامة قال: قال ابو عبدالله : من سمع عطسه فحمد الله عز و جل و صلی علی النبی اهل بیته لم یشتک عینیه و لا ضرسه ثم قال : ان سمعتها فقلها و ان کان بینک و بینه البحر.(۶)
ترجمه: ابو اسامه گوید : امام صادق گفت : هر که صدای عطسه را بشنود پس الله را حمد گوید و بر پیغمبر و خاندانش صلوات بفرستد،درد چشم و دندان نبیند سپس گفت : اگر آن را شنیدی ذکر را بگو اگر چه میان تو و آن (کس که عطسه زده) یک دریا فاصله باشد.
۷) علی بن ابراهیم عن ابیه عن هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقه عن ابی عبدالله قال: قال رسول الله : اذا عطس الرجل فسمتوه ولو کان من جزیره و فی روایة اخری: و لو من ورا البحر.(۷)
ترجمه : امام صادق گفت : رسول الله گفته است : هرگاه کسی عطسه کرد جواب عطسه اش را بگویید اگر چه از پس جزیره ای باشد و در روایت دیگری است که : اگر چه از پس دریا باشد.
 ۸) محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن بعض اصحابه رواه عن رجل من العامه قال: کنت اجالس ابا عبدالله فلا والله ما رایت مجلسا انبل من مجالسه قال : فقال لی ذات یوم من این تخرج العطسه فقلت: من الانف فقال لی : اصبت الخطا ، فقلت : جعلت فداک من این تخرج ؟ فقال : من جمیع البدن کما ان نطفه تخرج من جمیع البدن و مخرجها من الاحلیل ثم قال : اما رایت الانسان اذا عطس نفض اعضاوه و صاحب العطسه یا من الموت سبعة ایام.(۸)
ترجمه : مردی از عامه گوید: من با امام صادق نشست و برخاست داشتم و به الله سوگند مجلسی گرامی تر از مجلس‌های او ندیدم ، گوید : روزی آن حضرت به من گفت: عطسه از کجا بیرون می‌آید ؟ گفتم: از بینی ، گفت : به خطا رفتی ، گفتم : قربانت گردم از کجا بیرون می آید : گفت: از همه بدن چنانچه منی از همه بدن بیرون می آید گرچه از آلت تناسلی خارج شود سپس گفت : آیا نبینی که چون انسان عطسه می زند همه بدنش تکان می خورد؟ و کسی که عطسه زند هفت روز از مرگ در امان باشد.
(فراموش نشود، شيعيان ميگويند امام صادق دانشمند بوده)
۹) علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال : قال رسول الله : تصدیق الحدیث عند العطاس.(۹)
۱۰) عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله قال: قال رسول الله: تصدیق الحدیث عند العطاس.(۱۰)
ترجمه: هر دو روایت یکی هست: امام صادق گفت: رسول الله گفت: نشانه راستگویی عطسه است.
۱۱) علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله قال: رسول الله اذا کان الرجل یتحدث بحدیث فعطس عاطس فهو شاهد حق.(۱۱)
 ترجمه: امام صادق گفت: رسول الله گفت: هرگاه مردی سخنی گوید و عطس زند آن گواه درستی آن سخن می باشد.
همانطور که مشاهده کردید یازده حدیث فقط از یک باب اصول کافی ذکر کرديم که ديدگاه ائمه شیعه را منعكس ميكند، همين چرنديات را از تمام منابع رسانه اى و در مدارس در ذهن مردم و خصوصا كودكان ما ميكنند. 

منابع :

۱) ترجمه اصول کافی ، ج ۴ ، ص ۴۷۶ و ص ۴۷۷ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۸۵ ، چاپ تهران 

۲) ترجمه اصول کافی ، ج۴ ص ۴۷۲، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۶۸ ، چاپ تهران

۳) ترجمه اصول کافی ، ج ۴ ، ص ۴۷۳ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۷۱ ، چاپ تهران

۴) ترجمه اصول کافی ، ج ۴ ، ص ۴۷۵ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۷۸ ، چاپ تهران 

۵) ترجمه اصول کافی ، ج ۴ ، ص ۴۷۵ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۷۹ ، چاپ تهران

۶) ترجمه اصول کافی ، ج ۴ ، ص ۴۷۵ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۸۰ ، چاپ تهران

۷) ترجمه اصول کافی ، ج۴  ، ص ۴۷۱ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۶۵، چاپ تهران

۸) ترجمه اصول کافی ، ج۴ ،  ص ۴۷۷ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۸۶، چاپ تهران

۹) ترجمه اصول کافی ، ج۴ ،  ص ۴۷۷ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۸۷، چاپ تهران

۱۰) ترجمه اصول کافی ، ج۴ ، ص ۴۷۷ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۸۹، چاپ تهران

۱۱) ترجمه اصول کافی ، ج۴ ، ص ۴۷۷ ، باب العطاس و التسمیت ،حدیث ۳۶۸۸، چاپ تهران

3 thoughts on “امامان شيعه و نظرشان درباره عطسه زدن 

    1. ما خودمون معرفی کنیم یا ائمه و بزرگان شما امثالی مثل کلینی و…..

      به نظر من تعصب را کنار بذار کمی بیاندیش . این اراجیف که حتا شما هم برش تصریح کردید زیرا استناد مارا تیمارستان و… خواندید اینها مقدسات شما هست.

دیدگاهتان را بنویسید