ادعای عصمت امامان شیعه و رد این ادعا

Print Friendly, PDF & Email

اسلامگرایان شیعه برای محمد و نوادگان دختری او قائل به عصمت الهی میباشند. یعنی اینکه اعتقاد دارند که این ۱۴ نفر از سوی خدا پاک شده‌اند و از انجام هر گونه گناه و تخطی در امان هستند. هرچند که این ادعا با تعداد زیادی از آیات قرآن در تضاد است, ولی شیعیان با تاکید و اصرار از بعضی آیات قرآن این عصمت را استخراج میکنند. یکی از این آیات, آیه ۳۳ سوره احزاب است که شیعیان با استناد به قسمت کوچکی از این آیه, به این ادعا رسمیت میبخشند که ما تلاش داریم در این نوشتار این مساله را بررسی کنیم.

آیه ۳۳ از سوره احزاب:  قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولیو اقمن الصلاه و آتین الزکاه و اطعن الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا.(احزاب ۳۳)

ترجمه: و در خانه خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید به راستی که خدا میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را به حقیقت پاک کند .

اسلامگرایان شیعه ادعا میکنند که این قسمت از آیه درباره علی و فاطمه و حسن و حسین است و میگویند در این آیه الله اراده فرموده که اهل بیت را معصوم كند و چون اراده الله حتمی و شدنی است پس اهل بیت معصوم هستند. اما در پاسخ به این ادعای شيعيان میتوان گفت که مشکل بزرگی که شیعیان در این آیه دارند این است که اثبات کنند این آیه درباره زنان محمد نبوده و بر خلاف قسمت اول آیه که درمورد زنان محمد است, این قسمت به علی و فرزندانش ارتباط دارد.
اما سوال بسیار مهم بعدی این است که چرا خدای مسلمانان مساله‌ای به این مهمی که معصوم بودن اهل بیت است رادر یک آیه مستقل نیاورده و بدینگونه مبهم و گیج کننده آنرا بیان کرده است؟؟ برای رسیدن به پاسخ، آیات قبل و بعد از این آیه را بررسی میکنیم.

آیه بعدی چنین میباشد: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیرا (۳۳) و اذکرن ما یثلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا (۳۴)

ترجمه: و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید بدرستی‌که خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک کند و آنچه را در خانه‌های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده میشود یاد کنید و خداوند لطیف و خبیر است.(به واو عطف که در پایان آیه ۳۳ و آغاز آیه ۳۴ آمده, دقت کنید)

حالا یکبار ديگر آیه و ترجمه‌اش را بخوانید و همینطور آیه قبل و بعدش را هم بخوانید همه درباره زنان پیامبر است. دو سوم آیه را شیعیان قبول دارند که درباره زنان محمد است اما میگویند یک سوم آخر درباره دختر و نوه ها و داماد محمد است نه زنان ایشان. اما عجیب این است که همین قسمت کوچک هم با (واو) به آیه بعدی متصل شده است که باز به اتفاق شیعه و سنی درباره زنان محمد است.
طبق ادعای شیعه قرآن کتاب معما و چیستان است زیرا به راحتی از میان آیات قرآن مسائل عجیب و غریب استخراج میکنند. همچنین اگر در قرآن گفته شده مغرب باید تاویل کنیم که منظورش مشرق است و همینطور مشرق را به مغرب معنی کنیم و همچنین زنان را به دختران معنی کنیم. در صورتی که در ۱۶ آیه مختلف از قرآن تاکید شده است که قرآن به زبان ساده و قبل فهم نوشته شده است و نیازی به تفسیر و تاویل ندارد.

طبق ادعای شیعیان اگر بخواهیم این آیه را ترجمه کنیم میشود: ای زنان پیامبر در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت در میان مردم ظاهر نشوید و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید چونکه خدا میخواهد پلیدی را از علی و فاطمه و حسن و حسین دور کند.

اولا: آیه هرگز این را نمیگوید که الله اراده حتمی کرده است بلکه آیه میگوید الله میخواهد، و حرفی هم از عصمت زده نشده است.

دوما: الله میخواهد اهل بیت را از پلیدی پاک کند و برای همین به آنها دستوراتی داده است که در آیات قبل و بعد آیه مورد بحث ما آمده است. و شرط پاک شدن عمل به دستورات است. اگر فاطمه معصوم بوده پس چرا الله در چند آیه بعد خطاب به او میگوید که حجابت را خوب و درست رعایت کن.

آیه ۵۹ سوره احزاب: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا بیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما.
ترجمه: ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو چادرهای بلند خود را بپوشند این کار برای اینکه شناخت شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده رحیم است. (احزاب ۵۹)

شخص معصوم که به این پندها و اندرزها نیاز ندارند. و این آیات به دلیل: شرعی – لغوی – عرف – عقل – سبب نزول و سیاق آیات, شامل همسران پیامبر است. بلکه همه سوره احزاب درباره همسران پیامبر است که در آیه ششم این سوره میگوید النبی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهتهم.

ترجمه :پیامبر نسبت به مومنان از خودشان سزاورتر است و همسران پیامبر مادران مومنان محسوب میشود. و از آیه ۲۸ تا ۴۰ سوره احزاب به تذکر دادن و موعظه آنها میپردازد و از آیه ۵۰ تا ۶۲ به صراحت و با اشاره به همسران محمد آنها را تذکر میدهد. و اگر آیه تطهیر درباره عصمت می بود مستلزم همسران محمد میشود و نه کسانی که هیچ نمی از آنها برده نشده است.
علمای تشیع معتقدند که محمد به این چهار نفر (علی, فاطمه, حسن و حسین) اشاره کرده و فرموده که اینها از اهل بیت من هستن و به این معنی است که بقیه اهل بیت محمد نیستند و آیه منحصر به همین چهار نفر است. خوب طبق ادعای شیعه همین چهار نفر جزو اهل بیت اند و طبق آیه و حدیث آل عبا بقیه جزو اهل بیت نیستند.

طبق این ادعا پس عصمت بقیه امامان و اهل بیت بودن آنها را چگونه ثابت میکنند ؟؟ معلوم میشود که نتیجه ادعای شیعه به زیان آنهاست. و اگر اهل تشیع برای اثبات عصمت ائمه به این آیه استدلال میکنند چگونه عصمت را به نفر پنجم تا آخر میرسانند در حالی که میگویند آیه و حدیث مخصوص پنج نفر است ؟؟
چه چیزی این افراد را وارد اهل بیت نموده و زنان محمد را از آیه خارج کرده است ؟؟ آیا ائمه قبل از دعای محمد به عصمت رسیده اند یا بعد از آن ؟؟ اگر عصمت با دعای محمد بدست آمده پس آنها قبلا معصوم نبوده‌اند و کسی که معصوم نیست چگونه تبدیل به معصوم میشود و اگر قبل از دعای محمد معصوم بوده‌اند پس چرا محمد دعا کرده؟؟؟

شیعیان میگویند که اگر منظور از آیه تطهیر همسران محمد می بود باید بجای کلمات – عنکمیطهرکم – که ضمیر مذکر است از کلمات – عنکن و  یطهرکن, که بصورت مونث است می آورد.
پاسخ: ﺍﻭﻝ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﺯﻥ،ﺑﺎﺯ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺬﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮ ۹۹ ﻣﻮﻧﺚ ﻣﯽ ﭼﺮﺑﺪ! ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺍﺳﺖ. این در حالی است که محمد هم جزو اهل بیت است پس وقتی که اهل بیت محمد را در آیه مورد خطاب قرار میدهند باید از ضمیر جمع مذکر استفاده کنند چون محمد هم جزو اهل بیت است. پس این ادعای شیعه فقط برای گول زدن شیعیان است که انها را گمراه کنند. وگرنه این قاعده زبان عربی را هر عرب زبانی میداند .
برای مثال به آیه ۱۲ سوره القصص و آیه ۷۳ سوره هود توجه کنید که در آیات مخاطبش هم زن هست هم مرد اما آنها را با ضمیر مذکر خاطب قرار داده. جالب اینجاست که خود شیعیان، فاطمه که یک مونث است را جزو آیه‌ای قرار میدهند که ضمیر مذکر دارد و به این مورد ایراد نمیگیرند.
حدیث کساء
مسلم در صحیح خود از عایشه روایت میکند که ایشان گفتند پیامبر روزی به هنگام صبح بیرون آمد در حالی که چادری که از موی سیاه بافته شده بود بر تن او بود آنگاه حسن و حسین ، فاطمه و علی آمدند و آنها را زیر چادر قرار داد و آنگاه فرمودند . انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. (به راستی خدا خداوند میخواهد پلیدی را از شما اهل دور کند و شمارا پاک سازد). علمای شيعه از این روایت میخواهند ثابت کنند که این چهار نفر فقط اهل بیت پیامبر هستند.

پاسخ: این حدیث و دعای محمد به خارج کردن زنانش از آیه چه ربطی دارد. نهایت آنچه که از این حدیث برداشت میشود این است که محمد مجموعه از خویشاوندان خود را که در خانه اش زندگی نمی‌کرده‌اند را در حکم آیه داخل کرده و مفهوم آیه به این معنی نیست که آیه منحصرا به همین چهار نفر است و دیگران را شامل نمیشود.

مثلا اگر کسی به چهار تن از دوستانش بگوید که اینها دوستان من هستند به این معنی نیست که دیگر هیچ دوستی ندارد و یا اگر کسی ده برادر داشته باشد و به سه نفر از آنها بگوید که اینها برادران من هستن به این معنی نیست که هفت نفر دیگه برادر او نیستن و گفته محمد که گفته است( اینها اهل بیت من هستند ) نیز چنین است. اگر گفته محمد مخصوص این چهار نفر بود و منظورش این است که فقط این چهار نفر اهل بیت من هستند پس شیعیان چگونه نه نفر دیگر از ائمه را که در آن وقت اصلا وجود نداشتند جزو اهل بیت میدانند ؟؟

اتفاقا حدیث کساء دلیلی برای اثبات مطلب ما در اينمورد میباشد. چون آیه تطهیر زودتر از دعای محمد در حق علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شد و اگر واقعا آیه تطهیر فقط برای این چهار نفر می‌بود و تنها آنها اهل بیت محمد بودن دیگر دعای محمد برای آنها معنی نداشت چون زودتر از دعای محمد, الله آیه را نازل کرده و آنها را اهل‌بیت قرار داده بود. پس محمد در دعای خویش از خدا میخواهد که با لطف خود این چهار نفر را هم مشمول حکم آیه قرار دهد. شيعيان برای اینکه ثابت کنند که زنان جزو اهل بیت نیستند به حدیث مسلم به شماره ۶۳۸۱ استناد کرده‌اند که حدیث بدین شکل است.
متن عربی: ان زید بن ارقم سئل عن المراد باهل البیت هل هم النساء.؟ قال لا . و ایم الله ان المراه تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع الی ابیها و قومها.

ما دقیقا معنايی كه شيعيان در سايت حوزه علميه آورده‌اند، را می‌آوریم که متوجه خیانت این سایت در فریب مردم و منحرف کردن اذهان شیعیان را ببینید.

ترجمه: از زید بن ارقم سوال شد آیا به زنان پیامبر اهل بیت گفته میشود؟ پاسخ داد خیر. چون ممکن است زن با یک مرد عمری زندگی کند و در اخر از او طلاق بگیرد و به خانه پدرش برگردد و آن وقت جزو اهل بیت پدرش محسوب میشود.
این سایت بخاطر اینکه ذهن خواننده را منحرف کند مجبور شده که در ترجمه خیانت کند و سوالی را که از زید بن ارقم میشود را تغییر دهد. در روایتی که از صحیح مسلم میارورند و سوالی که از زید بن ارقم میشود این است که آیا زنان جزو اهل بیت مرد هستند یا خیر. اما سایت ولی عصر سوال را اینگونه تغییر میدهد که ایا زنان محمد جزو اهل بیت هستند. و جمله زنان محمد را به حدیث اضافه کردن که منظور خود را به خواننده القا کنند.
معنی صحیح: از زید سوال شد که ایا زنان جزو اهل بیت هستند؟ ایشان در جواب گفتند: خیر. چون زن ممکن است چند سال با مردی زندگی کند ولی در اخر از او طلاق بگیرد و به خانه پدرش برگردد و اهل بیت پدرش محسوب میشود.در این حدیث منظور زید بن ارقم این است که زنانی که طلاق داده میشوند جزو اهل بیت نیستند چون بعد از طلاق به خانه پدر خودشون برمیگردند و دیگر جزو اهل بیت شوهرش نیست و جزو اهل بیت پدرش است و این مساله کاملا معلوم است که زن طلاق داده شده جزو اهل بیت مرد نیست اما این سایت برای اینکه حرف خودش به مردم القا کند به این روایات که منظورش چیز دیگری است متوصل شده و در معنای آنهم خیانت میکند و چشم خودش را به روی احادیثی که بصورت واضح میگوید که زنان جزو اهل بیت هستند را بسته است.
در همین صحیح مسلم در حدیث ۶۳۷۸ وقتی پیامبر حدیث (انی تارکم فیکم ثقلین) را میگویند. که درباره قرآن و اهل بیت خودش سفارش میکند در آخر روایت امده است که: فقال حصین و من اهل بیته یا زید: الیس نساوه من اهل بیته ؟ قال نساوه من اهل بیته ولکن اهل بیته من حرم الصدقه بعده. قال ومن هم؟ قال آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس.
ترجمه: حصین گفت ای زید اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند؟ آیا زنان پیامبر جزو اهل بیت هستند؟ زید در جواب گفت. زنان پیامبر جزو اهل بیت هستند و صدقه بر آنها حرام است. دوباره سوال کرد آنها چه کسانی هستند. گفت آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس. در این حدیث کاملا مشخص است که زنان محمد جزو اهل بیت هستند.
سایت ولی عصر: در روایتی که سیوطی و طبرانی و احمد بن حنبل نقل کرده اند آمده که ام سلمه میگوید من جلو رفتم و طرف کساء را گرفتم تا داخل شوم اما پیامبر کساء را از من گرفت و کشید و به من اجازه ورود به درون عبا را نداد. (این قسمت روایت را که گفته تو بر خیر هستی را نیاورده اند)
متن عربی حدیث: عن ام سلمه انها قالت قالت فرفعت الکساء لادخل معهم فجذبه من یدی و قال انک علی خیر.(مسند احمد ج ۶ ص ۳۲۳ المعجم الکبیر ج ۳ ص ۵۳ و الدر المنثور ج ۵ ص ۱۹۸)
پس بنابراین اگر کسی بخواهد بگوید که زنان محمد نیز داخل اهل بیت است و آیه تطهیر نیز شامل آنها میشود باید عبا را از دست پیامبر گرفته و به زور زنان حضرت را داخل آن نماید.

اما پاسخ اين ادعا: این روایت که سایت ولی عصر بصورت قیچی شده آورده یک روایت ضعیف است بخاطر وجود علی بن زید ابن جدعان و شهر بن حوشب.
علی بن زید .: قال فیه ابن سعد (ضعیف لا یحتج به). قال النسائی (ضعیف). خود امام احمد ایشون را ضعیف میدانسته در این روایت. ابن معین (ضعیف)
نفر دوم نیز شهربن حوشب میباشد: النسائی (لیس بقوی). قال حنبل بن اسحاق عن احمد بن حنبل (لیس به باس). و امام ذهبی ایشون را ضعیف میداند.
متاسفانه این سایت روایات صحیحی را که در این مورد است را رها کرده و به روایات احاد ضعیف برای اثبات عقیده خود استناد کرده.
نکته: در سایت ولی عصر برای اینکه یک روایت را صحیح جلوه بدهند زمین و آسمان را به هم میدوزند که ثابت کنند روایت صحیح است اما در مورد این روایت حتی نتوانستن یک دلیل برای اثبات حرفشون بیاورند. البته این خصلت شیعیان هست که با دروغ و فریب و تحریف تلاشی مذبوحانه برای اثبات ادعاهای خیالشان میکنند.
اما سوالاتی از شیعیان درباره ایه تطهیر وجود دارد که بدين شرح است:

سوال اول: شیعیان میگویند آیه تطهیر درمورد حضرت علی و فرزندانش است. حال دوستان شیعه متن زیر را بخوانند و به سوال ما پاسخ دهند:

ای پیامبر! به همسرانت بگو: «اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید بیایید با هدیه‌ای شما را بهره‌مند سازم و شما را بطرز نیکویی رها سازم!
و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است.»
ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و این برای خدا آسان است.
و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده کرده‌ایم.
ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه‌ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید.
و در خانه‌های خود بمانید، و همچون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید، و زکات را بپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید؛ خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه رافقط از (علی-حسن-حسین و فاطمه) دور کند و کاملاً انھارا پاک سازد.

این متن ایات ۲۸-۳۳سورہ احزاب هستند طبق تفسیر شیعه از ایه تطهیر, و اما سوال: الله به زنان محمد میگوید سخن نیگو بگویید، زکات بدهید و نماز بخوانید و از خانه خود خارج نشوید. این دستوراتی ھستند که الله در ایه تطهیر به ازواج محمد امر میکند. و در ایه تطهیر ادامه میدھد (از خانه خود خارج نشوید) چون خداوند میخواھد علی و فرزندانش را پاک کند. یک کلام بگویم اگر منظور از اهلبیت در ایه تطهیر فقط علی و فرزندانش ھستند, چرا الله به زنان محمد گفته فلان و فلان بکنید تا من علی را پاک کنم؟؟ سادہ تر بگویم چرا کار را به زنان محمد سپرده و مزدش را به علی و اولادش میدھد؟؟
سوال دوم: شیعیان آیه تطهیر را دلیلی برای عصمت علی و فرزندانش میدانند و با استفاده از این آیه آنها را معصوم میدانند. ما هم آیاتی مطرح میکنیم که اگر طاهر بودن را معصوم بودن معنی کنیم و رجز را به معنای گناه پس همه اطرافيان محمد معصوم میشوند.

توجه بفرماييد: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ [۱۱-انفال]
ترجمه: و (یاد آورید) هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود، شما را فراگرفت؛ و آبی از آسمان برایتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند؛ و پلیدی شیطان را از شما دور سازد؛ و دلهایتان را محکم، و گامها را با آن استوار دارد!
در این آیه الله میخواهد اهل بدر منجمله ابوبکر و عمر و بقيه اطرافيان محمد را پاک کند. اگر طبق ایه تطهیر اهلبیت معصوم باشند پس علماي شیعه باید طبق این آیه همه صحابه را منجمله ابوبکر و عمر و…را معصوم بدانند. آیا عصمت اهل بدر را میپذیرند؟ و همچنین در آیه وضو امده است که: ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۶-مائدہ)
ترجمه: الله نمی‌خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند, بلکه می‌خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛ شاید شکر او را بجا آورید!
ایا هر کس وضو بگیرد معصوم است؟ اگر طبق ایه تطهیر اهلبیت معصوم باشند پس طبق این دو ایه همه مسلمانان جهان معصوم هستند.
سوال سوم: مگر نه این است که معصوم هرگز مرتکب گناه و اشتباه نمیشود و هرگز نیز نیازی به پند و گوشزد ندارد. پس چرا خدا به پیامبر میگوید به زنانت و دخترانت و زنان مومنان بگو حجابشان را رعایت کنند. مگر طبق ادعای شما, فاطمه معصوم نیست؟ مگر الله نمیدانست که فاطمه معصوم است و میداند که باید حجابش رعایت شود پس چرا باز در قران میگوید حجابت را رعایت کن؟؟
این آیه خطاب به همه زنان است. بخوانید و پاسخ دهید: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
ترجمه: ای پیامبر ! به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند،(و با آن سر و صورت و سینه هایشان را بپوشانند) این مناسب تر است تا شناخته شوند؛ پس مورد آزار قرار نگیرند، و خداوند آمرزنده ی مهربان است.
چرا باید الله یک شخص معصوم را گوشزد کند؟ معصوم که دچار اشتباه نمیشود و نیازی به پند و گوشزد ندارد. اگر بگویید منظور دیگر دختران محمد است پس میگوییم خداوند دیگر دختران رسول را والا مقام تر دانسته که در حقشان ایه نازل کرد و مستقیما انها را مخاطب قرار داده و اما در مورد فاطمه هیچ ایه ای نازل نشده و هیچ جای قران مخاطب خداوند نیست و یک مسئله دیگر که از این ایه مشخص میشود افضلیت زنان محمد بر دخترانش است چرا که کلمه (زنانت)قبل از(دخترانت) امده و همیشه مقدم مکرم تر است.
سوال چهارم: شیعیان به خاطر اینکه زنان محمد را از اهلبیت محمد جدا کنند و آیه تطهیر را منحصر به ائمه خودشان بکنند به حدیث کساء متوسل میشوند و میگویند چون محمد(علی, فاطمه, حسن و حسین) را زیر کسا برد و آیه را خواند پس آیه فقط درحق آنان است. اگر آیه تطهیر فقط در شان اهل کساء(پیامبر، علی، فاطمه, حسن وحسین) نازل شده باشد, پس ۹ امام دیگرتان هم زیر کساء نبودند آنھا از کجا اهل‌بیتند و معصوم ؟؟
تنها دلیل قرآنی که شیعه برای اثبات عصمت که همیشه به ان استناد میکنند همین آیه قیچی شده تطهیر است اگر آیه را به پنج نفر منحصر کنید پس عصمت ۹ امام دیگرتان زیر سوال میرود؟؟
پس با این حساب اگر امامان معصوم نباشند کل مذهب شيعه متزلزل میشود چون امامت مهمترین اصل از اصول شيعه است و امام بدون عصمت را هم که قبول ندارند.
بعضی از شیعیان میگویند ائمه چون فرزند معصوم ھستند پس معصوم‌اند یعنی چون پدر و مادرشان معصوم‌اند آنها هم معصوم‌اند!
در پاسخ به این دوستان باید گفت: اگر قرار باشد فرزند معصوم, معصوم باشد پس چرا بقيه اولاد امامان شيعه معصوم نبودند و فقط از بينشان يك پسر معصوم بوده؟ مثلا فرزندان امام حسن در کجای این معادله قرار دارند؟ تكليف بقيه چيست ؟؟ سوال اصلی این است که ۹ امام ديگر که زیر کساء نبودند را از کجا مصداق آیه تطهیر قرار میدھید؟؟؟

در ویدئو زیر, نظر یکی از بزرگترین مراجع حال حاضر شیعه در مورد آیه تطهیر را میبینید که ایشان به صراحت این ادعا را پوچ میداند و آیه را بیربط به عصمت میداند.

 

آيه تطهير از زبان آيت الله حيدرى

 

 

9 thoughts on “ادعای عصمت امامان شیعه و رد این ادعا

 1. با تشکر
  دلایل شما مورد قبول است
  فقط یک احتمال مهم وجود دارد آن هم اینکه چون پیامبر وظیفه تبیین آیات را بر عهده داشته حدیث کساء احتمال انحصار را مطرح میکند زیرا با آنکه پسر نوح از اهل بیتش بود ولی خداوند میفرماید به علت اینکه عمل او غیر صالح است از اهلت نیست
  بنابراین این نیز میتواند اشاره ای توسط پیامبر به اهل بیتش با استناد به حدیث کساء و دیگر موارد موید این در سنت پیامبر باشد

 2. درود برشما از سایت بسیار عالی و قویتان سپاسگزارم. من می خواهم بیشستر راجع به اسلام مطالعه نمایم چه کتابهایی راپیشنهاد می نمایید. در ضمن دانلود آیه تطهیر ایت الله حیدری را دانلود نمی کند چه کار کنم. ممنون از شما

  1. درود و سپاس از شما بانوی گرامی

   در قسمت کتابخانه سایت کتابهای زیادی برای مطالعه قرار دارند.
   برای شروع توصیه من این هست که کتاب نقد قرآنکتاب الله اکبر از زنده یاد دکتر انصاری – کتاب نگاهی نو به اسلام را بخوانید. این کتابها به سادگی و زیبا دین اسلام و کتاب قرآن را به نقد کشیده اند.
   مطالب سایت را نیز دنبال کنید و در صورت نیاز میتوانید سوالاتتان را در زیر مطالب بنویسید. خود من یا باقی دوستان حتما به سوالات شما پاسخ مستند خواهند داد.

   1. ممنون از راهنماییتون راستی یه سوال دیگه کتابی هست که تاریخچه اخوندهارابه صورت کامل توضیح داده باشد

 3. باز که یک بی خدا از شبه به دین حرف زد ‼‼‼ . اول خدا را بفهم بعد به دین شبه وارد کن . و امـــــا :
  ۱ : تطهیر شدن از نجاست ظاهری – باطنی با اراده خدا برای تطهیر شدن و پاک شدن از رجس فرق دارد . رجس هرگونه پلیدی و ناپاکی را گویند . بیشتر دقت کنید . اما در ادامه حرف های برادران اهل تسنن را میزنید که آن ها نیز در مقالات بسیاری نوشته شده است . دفعه بعد از تفسیرهایی چون المیزان و نمونه در رابطه با آیه قرآن بگویید . در ضمن آیت الله سید کمال حیدری را نیز با این ویدیو ی با کیفیت پایین زیر سؤال نبرید . خوانندگان ، این ویدیو را از آیت الله حیدری با کیفیتی بسیار بهتر ببینید تا آیه تطهیر برای شما روشن شود :
  https://www.aparat.com/v/CLfwm/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1
  گند نگر ، نتوانستی هیچ شبه ی بدربخوری مطرح کنی . حتی از کسانی چون سروش خیلی عقب تری . برای همین است که شبهات و سایتت اصلا مطرح نیستند .

  1. این را نیز بدان اگر جمعی فقط زن باشند ضمیر مؤنث و اگر مختلط باشد ضمیر مذکر به کار برده میشود . و در رابطه با برخی کلمات در برخی جایگاه ها معامله مذکر یا مؤنث میشود . اما در این آیه هیچ یک از این ویژگی ها نیست . کلمه أهل مذکر است ولی اهل بیت آنهم در حالی که آیات قبل و بعد ضمیر مؤنث دارند حکم اهل بیت را درصورتی که همسران پیامبر باشد مؤنث می کند (نه کلمه اهل به تنهایی ) . ویدیو را حتما ببینید .
   امـــان از وقـــتــــی کـــه یــــک پست تر از خــــــــوک شبه ای مضحک وارد می کند .
   در ضمن خوکی که از ادبیات عرب چیزی نمیداند شبهه مطرح نمی کند . برو و اگر سواد داری کتبی چون مغنی و نحوالوافی بخوان بعد نقد ادبی کن . ملعون بفهم وقتی عربی نمیدانی تفسیر نکن .
   به خاطر کوچک و مطرح نبودن این سایت دیگر کامنت نمی گذاریم و گذرمان هم شاید دیگر نخورد . خوانندگان این نفهم دارد شما را با بی سوادی اش گول میزند بفهمید .

 4. “در ویدئو زیر, نظر یکی از بزرگترین مراجع حال حاضر شیعه در مورد آیه تطهیر را میبینید که ایشان به صراحت این ادعا را پوچ میداند و آیه را بیربط به عصمت میداند.”
  جناب دکتر م.روشنگر
  آزاده باشید و ویدئو را به طور کامل ببینید و نه بریده شده.

دیدگاهتان را بنویسید