مقبره حسين در كربلا، مقبره‌ا‌ی خالی از جسد

Print Friendly, PDF & Email
محل خاكسپاری سر و بدن حسين ابن علی امام سوم شيعيان طبق گفته مورخين :
 در باره محل خاسپاری سر حسين بن علی و بدنش بين نويسندگان و تاريخ نويسان مشهور و معتبر عرب عقايد گوناگون وجود دارد، ۶ عقيده رايج در اين مورد به شرح زير است.

١- بعضي از فقها بر پايه نوشته های كتابهای كافی، التهذيب و ساير كتب عقيده دارن كه سر حسين را در كنار جسد پدرش علی در نجف بخاك سپردند. برخی از كتابها نوشته‌اند كه امام جعفر صادق به فرزندش اسماعيل گفته است ، هنگامی كه سر حسين را به دمشق بردند يك برده شيعه آنرا دزديد و در كنار جسد پدرش به خاك سپرد.

٢- عقيده دوم حاكی است كه زين العابدين بيمار سر حسين را به بدنش وصل كرد و آنها را با يكديگر در كنار جسد علی در نجف بخاك سپرد.
بنا به نوشته(حسين امين) به نقل از مسعودی در مروج الذهب درباره محل خاكسپاری جسد خود علی در نجف نيز ترديد وجود دارد، گذشته از آن نوشته‌های تاريخی محل خاكسپاری علی ابن ابيطالب را در نجف تاييد نميكنند.
٣- عقيده سوم ان است كه يزيد سر حسين را برای عمر بن سعيد ابن العاص به مدينه فرستاد كه وی آنرا در معرض ديد اهالی مدينه قرار دهد و در آنجا سر حسين را در كنار قبر مادرش فاطمه به خاك سپردند.
٤- بر پايه عقيده چهارم، ثبت الجوزی از ابن ابی دنيا نقل ميكند كه سر حسين را در خانه يزيد در دمشق يافتند و آنرا كفن كردند و در باب الفرديس به خاك سپردند. اين عقيده را البلاذری و الواقدی مورخين بزرگ نيز تاييد كرده‌اند كه سر حسين در نزديك مسجد اموی نزديك دمشق مدفون است.
٥- عقيده پنجم حاكی است كه يزيد سر حسين را به ريقه در كنار فرات فرستاد و در آن محل دفن شد و سپس مسجد بزرگی در آنجا بنا شد .
٦– عقيده ششم ان است كه خلفای فاطميه در مصر به حاكم عسقلان دستور دادند كه سر حسين را از باب الفرديس به مصر بفرستد و پس از انكه سر حسين به عسقلان آورده شد، به مصر گسيل شد و خلفای فاطميه آنرا در مصر در محلی كه راس الحسين نام دارد دفن و ضريحی برای آن برپا كردند كه اكنون زيارتگاه است .
 پس از آنكه جنگ در روز عاشورا تمام شد و لشكريان ابن سعد آنجا را ترك كردند، اجساد را در آنجا ترك نمودند.
افراد طايفه بنی اسد كه در ان نواحی ميزيستند جسد حسين و ساير كشته شدگان را در ان محل دفن كردند. و سپس طرفداران حسين يك ضريح معمولی روی قبر حسين بنا كردند.
پس از مرگ يزيد پيروان حسين در محل آرامگاه او مسجدی نيز بنا كردند.
ضريح و مسجد مذكور تا زمان هارون الرشيد وجود داشت تا اينكه وی انرا ويران كرد و حتی دستور داد درخت صدری نيز كه در محل وجود داشت را از بين بردند.
 محمد ابن ابیطالب مينويسد بعد از اينكه هارون الرشيد ضريح و مسجد را ويران كرد مامون خليفه عباسی آنرا از نو بنا كرد.
 طبری مينويسد، در زمان خلافت متوكل عباسی(عبدالله ابن محمود) حاكم مدينه اگاهی يافت كه امام هادی برای نيرومند كردن شيعه اماميه تلاش ميكند و موضوع را به متوكل عباسی گزارش داد. دو سال بعد، متوكل اگاهی حاصل كرد كه مردم السواد در سرزمين نينوا جمع ميشوند و به زيارت مرقد حسين ميپردازند .
 ازينرو او كه بشدت از خاندان علی متنفر بود دستور داد در سال ٢٣٧ هجری قمری مقبره حسين و خانه‌های اطراف انرا به كلی ويران كنند و زمين ‌نرا شخم بزنند و در آن آب بيندازند و زراعت كنند, و همچنين از رفت و آمد مردم به آنجا جلوگيری كنند.
 پس از قتل متوكل پسرش كه از دوستداران خاندان علی بود خليفه شد و در پايه نوشته ملا محمد باقر مجلسی در بحار الانوار دستور داد ضريح حسين را دوباره بنا كنند و به شيعيان نيكی زياد كرد.
 در زمان خلافت المعتضد عباسی، محمد ابن زيد از نواده‌های حسين بن علی كه ملقب به الداعی الصغير بود و پادشاهی طبرستان را به عهده داشت دستور داد برای قبرهای حسين و علی ضريح‌های تازه بسازند، ساختمان اين ضريح ها در سال ٢٨٩ قمری پايان يافت.
 در سال ٣٦٩ هجری قمري عضدالدوله ديلمی از شاهان آل بويه ضريح‌های علی و حسين را با شكوه و جلال فراوان نوسازی كرد و اموال بسياری وقف آن نمود و هر سال به زيارت آنها ميرفت.
 بنا بر نوشته ابن اثير (كه گرايشات شديد شيعى دارد) در شب ١٤ ربيع الاول سال ٤٠٧ قمری، دو شمع بزرگی كه روی قبر حسين مشتعل بود فرو افتاد و كل ضريح را آتش زد. ازينرو الحسن ابن مفتی بن سهلان وزير پادشاه آل بويه انرا دوباره نوسازی كرد.
 در سال ٧٦٧ قمری سلطان اويس ايلخانی از شاهان مغول ساختمان جديدی را برای حرم حسين آغاز كرد، كه در سال ٧٨٦ قمری بوسيله پسرش احمد ايلخانی پايان يافت.
 در سال ١٤٠٨ قمری سلطان مراد چهارم سلطان عثمانی گنبدی بر اين ارامگاه بنا كرد.
 در سال ١١٣٥ قمری همسر نادر شاه افشار پول فراوانی برای ساختن محوطه اطراف حرم هزينه كرد و در سال ١٢٣٢ فتحعلی شاه قاجار دستور داد ضريح را نوسازی كنند.
 در سال ١٢١٦ قمری، سعود ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود كه وهابی بود با لشكری از نجد وارد عراق شد. و بيشتر ساكنان كربلا را قتل عام كرد. حرم حسين را به كلی ويران و تمام اموال و متعلقات انرا غارت كرد. و حرم حسين را تبديل به اسطبل اسبان خود كرد.
 در سال ١٢٥٨ قمری يكبار ديگر سرزمين كربلا به وسيله نجيب پاشا، پادشاه عثمانی بطور كلی ويران و غارت گرديد.
ضريح فعلی حسين ابن علی در كربلا به وسيله ناصر الدين شاه قاجار بنا گرديده است.

آنچه از شرح تاريخچه تحولات آرامگاه حسين بن علی نتيجه گرفته ميشود آن است كه, محل دفن جسد با آنچه آخوندها و روضه خوانهای ايرانی بر بالای منابر ميگويند به اندازه تاريكی شب و روشنايی روز با واقعيت فاصله دارد. زيرا آخوندها ميگويند حسين ابن علی و علی اكبر را در كنار يكديگر در كربلا دفن كردند و برای اندو قبری ٦ گوش بنا نمود.

 در واقع آخوندهای شيعه در بالای منبرها، بت‌پرستی و پرستش گنبدهای طلا و ضريح امامان را توصیه ميكنند و مردم خرافات زده را ترويج ميكنند كه از اين قبرهای بعضا تهي از جسد, شفاعت سر كچل و لاعلاج خود را طلب كنند و با واريز كردن پول به اين قلكها جيب آخوند و آخوند زاده‌ها را پرتر كنند.
 
منبع:
شيعی گری و امام زمان نوشته پروفسور مسعود انصاری
 karbla

 

5 thoughts on “مقبره حسين در كربلا، مقبره‌ا‌ی خالی از جسد

 1. با درود و خسته نباشید چندین مورد رو من ب شما پیشنهاد میکنم ایحال شما مختارید ک بپزیرید یا ن اول اینکه این کانال ک در تلگرام وجود دارد کانال نقد و بررسی اسلام است ک الحق جای نقد دارد بخصوص نقد اعتقادات بعضی از این ملا ها البته بعضی ک نباید بگم بسیاری از ملاها شما در حال روشنگری و نقد هستید ؟ یا در حال توهین ب امامان شیعه؟ اگر شما در حال نقد هستید و نیت نیت معرفی دین اسلام همان شکلی ک هست پس لطف کنید توهین نکنید ب این امامان ک من بچه شیعه یا دگر جوانان شیعه وارد کانال بشیم و مطالب را بخوانیم و روشن شویم اگر از روی دشمنی با اسلام و تنفر از شیعه و یا کلیت دین هستید ک اسم کانال رو چیز دیگه ای بزارید من وارد کانال حضرات کفش جفتکن میرم توهین ب دگر اندیشان یا فحاشی هستن وارد کانال نقد میشم میبینم ب چیزهای ک ب انها اعتقاد و ایمان دارم توهین میشه پس وارد نمیشم. و اگر هم وارد نشم شما نمیتونید منو روشن کنید. شما جدا از هر دین و اقلیت ک باشین یا نباشین عرف انسانیت را رهرو باشید من شیعه زاده وقتی میبینم یک گاو پرست یک کارانسانی رو انجام میده حال میکنم اصن ب دینش نگاه نمیکنم ب عمل انسانیش نگاه میکنم دوست عزیز داداش محترم بدی رو با بدی جواب ندین اونا فحش میدن بزار بدن وقتی ک وارد کانال حضرات میشم و کلماتی رو میبینم بکار میبرن از دینم متنفر میشم اگه وارد کانال شما هم بشم میبینم توهین میکنید ب اعتقاداتم پس چ تفاوتی بین شما و اونا هست؟ داداشم بدونه توهین کردن ب امامان واقعیتها رو با سند بزارید همانطور ک تا الان با سند گزاشتید ولی توهین نکنید بزارید اونا از شما انسانیت را جدا از هردین و فرقه ای از شما بیاموزند ممنون نگهدارت انی ک خودت قبول داری باشد

 2. اعلم امروز براحتی میتواند خالی بودن مقبره حسین در کربلا را اثبات کند ، تخریب گسترده این مقبره ها و بقعه ها که در گذشته صورت گرفته این نظر را تقویت میکند که چطور ممکن است با تخریب گسترده مقبره حسین جسد او همانجا باشد،مقبره و بقعه ساخته ذهن منحرف و شیاد و شیطانی آخوندهای ملعون هست ، چند سال قبل بود که در یکی از شهرهای ایران بقعه امامزاده ای در مسیر پروژه سدسازی قرارداشت و مجبور بودند بقعه را تخریب کنند خیلی ها میترسیدن که بقعه ممکن است بلایی سرشان بیاورد که راننده لودری با شهامت تمام بقعه را با لودر از ریشه درآورد و پول لودرش را گرفت و رفت این نشان میدهد امام و امامزاده فقط برای سرکیسه کردن مردم توسط آخوندهای اشغالگر ایران میباشد .

 3. سلام.بیشتر مقاله های شما رو کانال های مختلف جواب دادن مثله آنتی کلمه کابوس ملحدین ولی شما در عوض جوابیه ی ننوشتید.چرا؟من آدرس کانال رو میذارم شما هم شهامت داشته باشید پخش کنید.@Antikalameh

  1. درود بر شما

   وقتی میبینیم که ایشان مطالب کذب و بی اساس را به عنوان جوابیه مینویسند برای خودمان کسر شان میبینیم که پاسخ بدهیم.
   ایشان تمام منابعی که نام میبرند دروغ است و تاکنون حتی یکبار نیز از منابعشان عکس نشان نداده اند. درصورتی که تمامی منابع ما همراه با تصویر از کتب نامبرده میباشد.
   نکند انتظار دارد کار و زندگی خودمان را رها کنیم و هر بی نام و نشانی که یک کانال ۱۰۰ نفری زد بیاییم و به او پاسخ بدهم..؟؟
   ما فقط پاسخ کسانی را میدهیم که سرشان به تنشان بیارزد نه هر ننه قمری یا هر طلبه علافی …….

 4. من بلاخره نفهمیدم خود بدن حسین بلاخره اونجایی که الان به اسمش هست دفت شده یا نه اگه شده که مقبره خالی نیست اگه نشده نگفتید کجا دفنه در مورد سر گفتید ولی بدن رو طبق روایات خودتون گفتید قبیله اسد همونجا دفن کرده من گیج شدم

دیدگاهتان را بنویسید