آيا حضرت مهدى شيعيان ترسو است؟

Print Friendly, PDF & Email

براى يافتن پاسخ اين سئوال سرى به معتبرترين كتاب حديث شيعه يعنى اصول كافى ميزنيم.
روايت اول:
علی بن ابراهیم عن الحسن بن موسی الخشاب عن عبدالله بن موسی عن عبدالله بن بکیر عن زرارة قال : سمعت ابا عبدالله یقول : ان للغلام غیبة قبل ان یقوم . قال : قلت ولم ؟ قال : یخاف و اوما بیده الی بطنه …
ترجمه :
زراره گفت : از امام صادق شنیدم که می گوید : همانا غلام (منظور امام زمان) به غیبت می رود. سائل می پرسد : چرا پنهان می شود ؟ گفت : با دستش به شکمش اشاره کرد .(منظور می ترسد شکمش را پاره کنند و آن را بکشند)
منبع :
اصول کافی ج۱-۲ (یک کتاب دو جلدی ) – کتاب الحجة – ص ۲۵۰ – چاپ دار المرتضی بیروت

روايت دوم:
محمد بن یحیی عن جعفر بن محمد عن حسن بن معاویه عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بکیر عن زرارة قال : سمعت ابا عبدالله یقول : ان للقائم غیبة قبل ان یقوم ، قلت : ولم؟ قال: انه یخاف و اوما بیده الی بطنه یعنی القتل.
ترجمه :
از امام صادق شنيدم كه گفت:
امام قائم قبل از به پا خواستن غيبت ميكند، گفتم: چرا؟
گفت: می ترسد و با دستش به شكمش اشاره كرد يعنى ميترسد كه كشته شود.
منبع :
اصول کافی ج۱-۲ ( یک کتاب دو جلدی ) کتاب الحجة- ص ۲۵۱ – چاپ دارالمرتضی بیروت

روايت سوم :
بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابیه محمد بن عیسی عن ابن بکیر عن زرارة قال : سمعت ابا عبدالله یقول : ان للقائم غیبة قبل ان یقوم انه یخاف و اوما بیده الی بطنه یعنی القتل.
ترجمه :
زراره گفت : از امام صادق شنیدم که می گوید : همانا امام قائم قبل از قيامش به غیبت می رود. سائل می پرسد : چرا پنهان می شود؟ گفت : با دستش به شکمش اشاره کرد . ( منظور می ترسد شکمش را پاره کنند و او را بکشند)
منبع :
اصول کافی ج۱-۲ ( یک کتاب دو جلدی ) کتاب الحجة- ص ۲۵۳ – چاپ دارالمرتضی بیروت

اما محمد باقر مجلسی در کتاب مراة العقول این روایت را صحیح دانسته است ( یعنی حدیث را تصحیح کرده )

خوب همانطور كه ديديد اين امام موهوم شيعيان كه زائيده ذهن اخوندهاى شيعه است و قرار است بيايد تمام دنيا را از ظلم و ستم نجات بدهد قبل از هر چيز براى جان خودش ميترسد كه مبادا كشته شود.

 

image image image image

One thought on “آيا حضرت مهدى شيعيان ترسو است؟

دیدگاهتان را بنویسید