علمای برزگ اسلام: قرآن معجزه نیست

Print Friendly, PDF & Email
ابوالحسن اشعری یکی از بزرگترین علمای تاریخ اسلام معتقد به این است که قرآن معجزه نیست و می توان مثل آن را آورد.
متن عربی ادعای ایشان : وکان لشیخهم الاشعری فی اعجاز القران قولان احدهما کما یقول المسلمون انه معجز النظم و الاخر انما هو المعجز الذی لم یفارق الله عز و جل قط و الذی لم یزل غیر مخلوق و لا نزل الینا و لا سمعناه قط و لا سمعه جبرییل و لا محمد علیهما الاسلام قط و اما الذی یقرا فی المصاحف و نسمعه فلیس معجزا بل مقدور علی مثله و هذا کفر صحیح و خلاف الله تعالی و لجمیع اهل الاسلام.

منبع :
الفصل فی الملل و الاهواء و النحل ج ۵ ص ۷۶ انتشارات دارالجیل
ترجمه : ابن حزم می گوید : و شیخ اشعری آنها در مورد قران دو قول داشت. یکی همان چیزی که مسلمانان می گویند که قرآن از جهت لفظ و فصاحت معجزه است و کلام دیگر او این است که قران معجزه ای است که هرگز جدای از خداوند نبوده است و هرگز مخلوق نبوده است و قبلا بر ما نازل نشده است و آن را هرگز قبلا نشنیده ایم و جبرییل نیز قبلا آن را نشنیده است و پیامبر نیز قبلا آن را نشینده است و اما آن قرانی که در مصاحف و کتب خوانده میشود و آن را می شنویم معجزه نیست بلکه می توان مانند آن را آورد. ابن حزم میگوید این کفر اشکار است و خلاف سخن الله و مسلمین است.
اما علامه ابوالحسن اشعری چه جایگاهی در اسلام دارد ؟؟؟؟؟؟
امام شمس الدین ذهبی در مورد او در کتاب سیر اعلام النبلا ج ۱۵ ص ۸۵ انتشارات موسسه رساله, می گوید : العلامه ٬ امام المتکلمین 
یعنی ایشان علامه و امام سخنوران است.
علامه زرکلی ( الاعلام للزرکلی ج۴ ص۲۶۳ انتشارات دارالعلم للملایین) در مورد او می نویسد : موسس مذهب٬ کان من الائمه المتکلمین المجتهدین.
یعنی ایشان از موسسین مذهب هستند و امام مجتهدین و سخنوران است.
اما بشنوید نظر علامه الوسی یکی بزرگترین علمای اسلام که معتقد است متکلمین و سخنوران عرب هم میتوانند مانند قران را بیاورند و ازین بابت نمیتوان از ان به عنوان معجزه نام برد.
علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی ج ۱ ص ۲۷ انتشارات دارالحیاء التراث العربی در باب تحریف قرآن می نویسد :
متن عربی:
ان القرآن غیر خارج عن کلام العرب و ما من احد من بلغائهم الا و قد کان مقدورا له الاتیان بقلیل من مثل ذلک و القادر علی بعض قادر علی الکل.
ترجمه :
دوم اینکه قرآن خارج از کلام عرب نیست و کسی از سخنوران و افراد با کلام فصیح و بلیغ نیست مگر اینکه می تواند اندکی مانند قرآن را بیاورد و کسی که قادر به برآوردن بخشی از قرآن باشد مانند کسی است که قادر برآوردن تمام قرآن است.
aloosi tahrif quran
 abn hazm quran mojeze nist

دیدگاهتان را بنویسید