وصیت علی به عباس و دروغ آخوندهای شیعه

Print Friendly, PDF & Email

همه ما در روضه خوانیهای محرم حضور داشته ایم و کمابیش داستان کربلا و عاشورا را بارها و بارها و البته با تناقض زیاد شنیده ایم. در اکثر روضه خوانیها داستانی را از زبان علامه حلی در مورد وصیت علی به عباس درباره واقعه کربلا با کلی آب تاب تعریف میکنند. و اینکه علی واقعه کربلا و تشنگی حسین و خانواده اش را پیشگویی کرده بود و به عباس در اینباره توصیه هایی کرده بود.

در این مقاله هم متن ادعای شیعیان در مورد وصیت علی به عباس و هم اصل وصیت نامه را از کتب معتبر تاریخی خدمت شما ارائه میکنم تا دروغ و فریبکاری روحانیون شیعه را ببینید و رسوایی دیگری را به نام این قوم متحجر ثبت کنید.
ﺭﻭﺍﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ در مورد این داستان اینگونه است که:

ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺁﺭﻣﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ (ﺭﻭﺯ ۱۹ ﺗﺎ ﺷﺐ ۲۱ ﺳﺎﻝ ۴۰ ﻫـ ﻕ) ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﻠﺒﻴﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪﺍﺵ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﭘﺴﺮﻡ ! ﺑﻪ زودی ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪﻱ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﻢ ﺭﻭﺷﻦ می گردد, (ﺍﺫﺍ ﮐﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻋﺔ، ﺍﻳﺎﮎ ﺍﻥ ﺗﺸﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﺧﻮﮎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻄﺸﺎﻥ) ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﻪﻱ ﺁﺏ ﻭﺍﺭﺩ شدی: ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﻨﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ، ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﺩ : (ﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﺍﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻄﺸﺎﻧﺎ) ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ نمی چشم، ﺑﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺁﻗﺎﻳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﺍﺳﺖ !
منبع:
– ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺘﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﺑﻲﻣﺨﻨﻒ، ﺹ ۹۷.
– ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﺒﻄﻴﻦ، ﺝ ۱ ، ﺹ ۴۵۴ – ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ، ﺍﺯ: ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺣﻠﻲ، ﺝ ۱ ، ﺹ ۱۰۰.

خوب حالا سری به کتب تاریخی میزنیم که ببینیم داستان این وصیت چه بوده و علی به فرزندش چه گفته و آیا اصلا پیشگویی در میان بوده یا اینکه باز هم ذهن متوهم روحانیون شیعه داستانسازی کرده اند.

تبری بزرگترین تاریخ نویس مسلمانان در باره روز مرگ علی مینویسد:
علی حسن و حسین را پیش خود فراخواند و به آنها گفت: سفارشتان میکنم که از خدا بترسید و به دنیا رو مکنید,اگرچه به شما رو کند.به چیزی که از دست رفته مگریید, جز حق نگویید, به یتیمان رحم کنید به درمانده کمک کنید, با احمق مدارا کنید, الی آخر ….
سپس به محمد بن حنفیه رو کرد و گفت:
آنچه به دو برادرت سفارش کردم به خطر سپردی ؟
گفت: آری
و گفت: ترا نیز چنین سفارش میکنم و اینکه حق دو برادر بزرگ خود را ادا کنی و دستورشان را بپذیری. و کاری بدون مشورت آنها انجام ندهی.
به خاطر طولانی نشدن متن از آوردن ادامه این وصیت که تقریبا تکرار مکررات است خودداری میکنم و خود شما عزیزان در تصویر کتاب که در آخر این متن میتوانید ادامه این داستان را بخوانید.
ﺩﺭ تصویر پایین اسکن از کتاب تاریخ تبری آورده شده که تمام این وصیت نوشته شده و در هیچ جایی از این وصیت نامی از عباس برده نشده, ابن اثیر مورخ دیگری است که ضمن داشتن گرایشات شدید شیعی هیچ نامی از عباس در وصیت علی نیاورده است.

آیا شما در این وصیت نامی از عباس میبینید ؟؟
آیا علی در این وصیت نامی از عاشورا, کربلا یا تشنگی آورده ؟؟
آیا شما در این وصیت پیشگویی میبینید ؟؟

vsyt-ali-3 vsyt-ali1 vsyt-ali-2

3 thoughts on “وصیت علی به عباس و دروغ آخوندهای شیعه

  1. آخوند موجودی دیوانه و خرافاتی هست قطعا این موجود همان شیطان رانده شده هست ، حرف آخوند مثل قصه های بچه گانه هست و علم امروز تمامی چرندیات و خرافات آخوندها را که دور از واقعیت هست را کاملا رد میکند ،اگر محمد به حساب پیامبر بوده و آل محمد معجزه میکردند و با غیب ارتباط داشتند که اینجور مسموم یا سرشان بریده نمیشد .

دیدگاهتان را بنویسید