عالم شيعي شيخ مفيد و تحريف قران

Print Friendly, PDF & Email

اما شيخ مفيد آن كسي كه از مؤسسين مذهب شمرده ميشود, اجماع و اتفاقشان بر تحريف قرآن و مخالفتشان با ساير فرقه هاي اسلامي در اين عقيده نقل نموده است. در كتاب أوائل المقالات ميگويد: اماميه اتفاق دارند بر وجوب رجعت بسياري از مردگان بسوي دنيا قبل از روز قيامت، اگر چه در معناي رجعت در بين شان اختلاف وجود دارد. و اتفاق دارند بر اطلاق لفظ بداء در وصف االله تعالي، و اگر چه اين سماعي است نه قياسي، و اتفاق دارند كه پيشوايان گمراه مخالفتهاي كرده اند در بسياري از جمع آوري قرآن، و در آن بر حسب تنزيل و سنت پيامبر ص روي گردانده اند، و معتزله و خوارج و زيديه و مرجئه و اصحاب حديث اجماع دارند بر خلاف اماميه در تمام آنچه كه بر شمرديم.

و همچنين ميگويد: همانا روايات و اخبار بطور مستفيض از ائمه هدي از آل محمد ص آمده است درباره اختلاف قرآن، و آنچه كه ستمگران در آن انجام داده اند از حذف و كم كردن.

و همچنين هنگاميكه در كتابش المسائل السرورية از وي پرسيده شده، گفتار شما درباره قرآن چيست؟ آيا آن چيزي است كه اكنون در دست مردم ميباشد يا اينكه آنچه كه خداوند بر پيامبرش نازل نموده، چيزي از آن از بين رفته است؟ و آيا اين همان است كه امير المؤمنين علي جمع آوري نموده يا همچنانكه مخالفين ميگويند عثمان جمع آوري نموده است؟

در پاسخ گفته است: همانا تمام آنچه كه بين اين دو جمله قرآن ميباشد كلام االله تعالي و تنزيل او ميباشد، و هيچ چيز از سخنان بشر در آن نيست، و اين تمام آن چيزي كه نازل شده و بقيه آنچه از قرآن كه خداوند تعالي نازل نموده است نزد نگهدار شريعت و امانتدار احكام ميباشد، و چيزي از آن ضايع نشده اگر چه آنچه كه امروز بين دو جلد جمع آوري شده در آن جمع آوري نكرده بخاطر اسبابي كه اقتضا نموده است، از جمله: عدم شناخت بعضي از آن, آنچه در آن شك نموده, آنچه خودش عمداً انجام داده, آنچه عمداً آن را بيرون نموده, و بدرستي كه امير المؤمنين قرآن نازل شده را از اول تا آخرش جمع آوري نمود و همانطوري كه جمع آوري آن واجب بود بر همان طريقه جمع آوري كرد. پس آيات مكي را بر مدني، و ناسخ را بر منسوخ مقدم نمود، و هر چيز از آن را در جاي خودش قرار داد.

و بدين خاطر جعفر بن محمد الصادق ميفرمايد: قسم بخدا اگر قرآن همانطوري كه نازل شد، خوانده شود هر آينه مييافتيد كه ما در آن نام برده شده ايم همچنانكه نام برده كساني كه قبل از ما بودند.

تا آنجايي كه ميگويد: مگر اينكه خبر از ائمه ما صحيح ميباشد كه آنان به خواندن بدون زياده و نقصان آنچه كه بين دو جلد (قرآن) ميباشد امر نموده اند، تا زمانيكه قائم قيام كند و همانطور كه خدا نازل نموده و امير المومنين جمع آوري كرده بر مردم بخواند. و ما را نهي كرده اند از خواندن آنچه كه در روايات آمده از حروفي كه اضافه است بر آنچه در مصحف ميباشد، زيرا كه بصورت تواتر نيامده بلكه بصورت آحاد روايت شده است و چه بسا يك نفر در آنچه كه نقل ميكند اشتباه كند، و همچنين وقتي كه انساني مخالف آنچه در بين دو جلد قرآن ميباشد بخواند سبب هلاك نمودن خودش ميشود، پس آنان ‡ ما را از قراءت قرآن بخلاف آنچه در بين دو جلد ميباشد منع نمودهاند.

منابع :

۱- اوائل المقالات ص ۴۸-۴۹ دار الكتاب الاسلامي بيروت.

۲- مرجع سابق ص ۹۱.

۳- المسائل السرورية ص ۷۸-۸۱. از منشورات – كنفرانس جهاني شيخ مفيد، و همچنين اينها آيت االله علي فاني اصفهاني در كتابش آرا حول القرآن ص ۱۳۳ – چاپ دار الهادي – بيروت ذكر نموده است.

4 thoughts on “عالم شيعي شيخ مفيد و تحريف قران

  1. سلام.شیخ مفید قائل به تحریف قرآن نبود.خودتون متن رو بخونید می فهمید که داره میگه امیرالمومنین قرآن رو همراه با ناسخ و منسوخ و … جمع اوری کرد یعنی متن همین قرآن رو به همراه تفسیرها و شان نزول هر آیه.شان نزول و تفسیر قرآن خوده قرآن نیست و نازل نشده بلکه از زبان پیامبر و اهل بیت در مورد توضیح آیات گفته شده.این ۴۰ علمای شیعه هم که فرمودید رو میشه نام ببرید همراه سند؟علمای طراز اول شیعه.
   نظر شیخ مفید هم این هست.
   عندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل و إليه أميل و اللَّه أسأل توفيقه للصواب.
   (اوائل المقالات، ص ۵۳ ـ ۵۴).
   ایشان می فرمایند که من به این قول تمایل دارم که چیزی از قرآن کم نشده است نه یک کلمه، نه یک آیه و نه یک سوره.
   از این صریح تر چه جوری بگه که شما باور کنید شیخ مفید قائل به عدم تحریف قرآن هست؟؟؟؟!!!!

   1. ترجمه صحیح اون متن که گفتی اینه:
    من به قول کسانی تمایل دارم که ادعا می کنند کلماتی از قرآن حذف شده است و این حقیقتی بدون توجیه است

 1. ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻗﺪﺱ ﺍﻟﻠﻪ
  ﺭﻭﺣﻬﻤﺎ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺋﻤﺔ
  ﻋﻠﻴﻬﻢﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﺑﻌﻀﻪ
  ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺁﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
  ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﺍﻟﻌﻼﻣﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﯽ ﺟﻠﺪ : ۳ ﺻﻔﺤﻪ : ۳۰
  ترجمه
  عقیده کلینی و شیخ مفید و گروه آنان این است که تمام قرآن در نزد ايمه است و آنچه در مصاحف هست قسمتی از آن است

دیدگاهتان را بنویسید